Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten

Factsheet

Gepubliceerd: 02 november 2012

Bekijk eerdere versies in het archief

Onderhavig besluit houdt verband met de gewijzigde systematiek bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) die wordt gehanteerd bij het op nationaal niveau uitvoering geven aan Europese verordeningen op het terrein van de financiële markten en personen die op die markten werkzaam zijn. Het gaat daarbij om maatregelen om de goede uitvoering en handhaving van de betreffende verordening te verzekeren.

Dit besluit houdt in:

  • de aanwijzing van de bevoegde autoriteit die is belast met de uitvoering en handhaving van voorschriften uit de relevante EU-verordeningen;
  • de aanwijzing van een buitengerechtelijke geschilleninstantie.

De aanwijzing van de artikelen uit de EU-verordeningen waarvoor een last onder dwangsom kan worden opgelegd is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit. De aanwijzing van artikelen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, inclusief het daarbij behorende tariefnummer, is opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit.

Ontdek gerelateerde artikelen