Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvoeringsregeling Wwft

Beleidsregel

Gepubliceerd: 01 augustus 2008

Bekijk eerdere versies in het archief

De Wwft biedt de mogelijkheid nadere regels te stellen bij ministeriële regeling. In de Uitvoeringsregeling Wwft wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

De regeling heeft betrekking op uitzonderingen op het verplichte cliëntenonderzoek en de mogelijkheden tot vereenvoudigd cliëntenonderzoek.

Daarnaast geeft de regeling nadere invulling aan de wettelijke bepalingen omtrent de verificatie van de identiteit van cliënten, de Commissie inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties en een vrijstelling met betrekking tot het toezicht op de naleving van de wet.

De regeling voert tevens enkele aanpassingen van technische aard door in verschillende andere (ministeriële) regelingen.