Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 augustus 2008 Toezicht Toezichtlabel Beleidsregel

Uitvoeringsregeling Wwft

De Wwft biedt de mogelijkheid nadere regels te stellen bij ministeriële regeling. In de Uitvoeringsregeling Wwft wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

De regeling heeft betrekking op uitzonderingen op het verplichte cliëntenonderzoek en de mogelijkheden tot vereenvoudigd cliëntenonderzoek.

Daarnaast geeft de regeling nadere invulling aan de wettelijke bepalingen omtrent de verificatie van de identiteit van cliënten, de Commissie inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties en een vrijstelling met betrekking tot het toezicht op de naleving van de wet.

De regeling voert tevens enkele aanpassingen van technische aard door in verschillende andere (ministeriële) regelingen.

Sector(en)

  • Aanbieders cryptodiensten
  • Banken
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen