Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit zorgverzekering

Beleidsregel

Gepubliceerd: 15 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

Met ingang van 1 januari 2006 is een nieuw stelsel van zorgverzekeringen ingevoerd. De Zorgverzekeringswet (Zvw) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving vormen daarvan een belangrijk onderdeel.

Het Besluit zorgverzekering

Het Besluit zorgverzekering is een Algemene Maatregel van Bestuur waarbij nadere uitwerking wordt gegeven aan een aantal artikelen van de Zvw. Het Besluit zorgverzekering bepaalt onder meer waar verzekerden recht op hebben. Goed voorbeeld hiervan is de uitwerking van de prestaties van de basisverzekering.

Een ander belangrijk issue zijn de bepalingen over de vereveningsregeling die ervoor zorgt ervoor dat verzekeraars worden gecompenseerd voor een oververtegenwoordiging van slechte risico's (zoals chronisch zieken en ouderen) in hun portefeuille.

Toezicht DNB

Voor het toezicht door DNB is van belang dat in de toelichting op het Besluit zorgverzekering is opgenomen waarom voor zorgverzekeraars die de basisverzekering uitvoeren een solvabiliteitseis van ongeveer 1/3 geldt ten opzichte van de eis van circa 24% voor schadeverzekeringen. Dit houdt verband met de risicoverevening die ertoe leidt dat deze zorgverzekeraars minder risico’s lopen.

Ontdek gerelateerde artikelen