Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Protocol tussen DNB en de Nederlandse Zorgautoriteit

Factsheet

Gepubliceerd: 19 juni 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

In de zorg zijn meerdere toezichthouders werkzaam. Twee daarvan zijn De Nederlandsche Bank N.V., prudentieel toezichthouder op de zorgverzekeraars, en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de ‘marktmeester’ in de zorg. Het toezichtsdomein van de NZa omvat naast de zorgverlenings- en zorginkoopmarkt ook de zorgverzekeringsmarkt (rechtmatigheidstoezicht, sectorspecifiek toezicht). De bevoegdheden van de NZa raken op enkele vlakken die van DNB.

In verband hiermee is wettelijk geregeld dat deze instanties met elkaar samenwerken, “met het oog op een effectieve en efficiënte besluitvorming over de wijze van behandeling van aangelegenheden van wederzijds belang en het verzamelen van informatie ten behoeve daarvan”.

Wijziging Protocol DNB - Nza

Op 1 januari 2019 is het "Protocol tussen de Nederlandsche Bank NV en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving, beleid, (inter)nationaal overleg en andere taken met een gemeenschappelijk belang” aangepast.

De geactualiseerde doorlopende tekst van het protocol kunt u hier downloaden.

Ontdek gerelateerde artikelen