Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012

Beleidsregel

Met onderhavige beleidsregels heeft het College voor Zorgverzekeringen uitvoeringsregels opgesteld waarin geregeld wordt hoe het college te werk gaat bij de toekenning en vaststelling van de vereveningsbijdrage.

Gepubliceerd: 24 oktober 2011

Bekijk eerdere versies in het archief

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het vereveningsmodel 2012 ten opzichte van het model 2011 zijn: Voor het ex ante model:

  • Er wordt een nieuwe ex ante vereveningskenmerk ingevoerd voor de kosten van somatische zorg: 'Meerjarig Hoge Kosten (MHK)';
  • Het vereveningskenmerk FKG wordt uitgebreid met de klassen FKG Neuropathische pijn en FKG Hormoongevoelige tumoren.

Voor het ex post model: 7. De macro-nacalculatie wordt afgeschaft. 8. Er is flankerend beleid voor het behoud van een gelijk speelveld. 9. De bandbreedte die wordt gehanteerd bij het ex post compensatiemechanisme 'bandbreedteregeling', wordt berekend rond het gemiddelde marktresultaat.

Goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 11 oktober 2011, kenmerk Z/F-3086463.

De beleidsregels zijn goedgekeurd door de minister van VWS bij brief van 12 oktober 2010, kenmerk Z/F-3027279.

Ontdek gerelateerde artikelen