Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling zorgverzekering

Beleidsregel

Met ingang van 1 januari 2006 is een nieuw stelsel van zorgverzekeringen ingevoerd. De Zorgverzekeringswet (Zvw) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving vormen daarvan een belangrijk onderdeel.

Gepubliceerd: 15 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

De Regeling zorgverzekering is een ministeriële regeling waarbij nadere uitwerking wordt gegeven aan een aantal artikelen van de Zvw en het Besluit zorgverzekeringen.

Die nadere uitwerking heeft betrekking op de prestaties van de basisverzekering waar verzekerden recht op hebben. Er wordt bijvoorbeeld gedetailleerd aangegeven op welke hulpmiddelen en medicijnen aanspraak bestaat. Een ander onderwerp is de vereveningsbijdrage aan de zorgverzekeraars, ter compensatie van slechte risico's in hun portefeuille. Hieraan gerelateerd zijn de bepalingen over het Zorgverzekeringsfonds, over de inkomenafhankelijke bijdragen en over het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Ten laste van het Zorgverzekeringsfonds kan het CVZ ook subsidies verlenen. Hierover zijn in de Regeling zorgverzekering ook bepalingen opgenomen.

Ontdek gerelateerde artikelen