Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

Beleidsregel

Gepubliceerd: 01 september 2009

Bekijk eerdere versies in het archief

In de regeling zorgverzekering wordt een nieuwe paragraaf opgenomen. Deze bevat allereerst nadere regels over de inning van de bestuursrechtelijke premie.

Daarnaast bevat de nieuwe paragraaf regels over de bijdrage die het CVZ aan verzekeraars uitkeert voor het onverminderd verzekerd houden van verzekerden op zorgverzekeringen ten aanzien waarvan een premieachterstand van zes of meer maandpremies bestaat.

De nadere regels betreffen:

  • aanwijzen van de uitkeringen waarop slechts maximaal 100% van de standaardpremie worden ingehouden;
  • aanwijzen van inhoudingen of verrekeningen op socialezekerheidsuitkeringen die niet voor maar na de inhouding van de bestuursrechtelijke premie komen;
  • stellen van nadere regels over de wijze waarop het CVZ de bestuursrechtelijke premie int;
  • bepalen van de hoogte van de bijdrage voor zorgverzekeraars en de periode waarover deze zal worden verstrekt;
  • vaststellen van de voorwaarden waaronder zorgverzekeraars een schuld die een wanbetaler bij hen heeft opgebouwd mogen kwijtschelden;
  • het laten overvloeien van de bestaande, in artikel 3.23 van de Regeling zorgverzekering neergelegde compensatieregeling voor het verzekerd houden van wanbetalers in de nieuwe, in artikel 6.5.4 van deze Regeling neergelegde bijdrageregeling en het per 1 september 2012 laten vervallen van de oude compensatieregeling.

Ontdek gerelateerde artikelen