Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage voor zorgverzekeraars)

Beleidsregel

Gepubliceerd: 07 oktober 2009

Bekijk eerdere versies in het archief

Met ingang van 1 januari 2006 is een nieuw stelsel van zorgverzekeringen ingevoerd. De Zorgverzekeringswet (Zvw) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Jaarlijks stelt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) beleidsregels vast ter uitvoering van de vereveningsregeling.

Het CVZ heeft voor de verdeling van de bijdragen in de kosten van prestaties over de zorgverzekeraars beleidsregels vastgesteld voor de toepassing van de risicoverevening. Met de beleidsregels regelt het CVZ de uitbetaling van de vereveningsbijdrage aan de zorgverzekeraars. Deze bijdrage ontvangen de zorgverzekeraars ter compensatie van slechte risico's in hun portefeuille.

Met deze regeling wordt hoofdstuk 3 van de Regeling zorgverzekering met betrekking tot de vereveningsbijdragen 2009 vervangen door een nieuw hoofdstuk 3 met betrekking tot de vereveningsbijdragen 2010. In de toelichting bij de regeling licht minister van VWS de voornaamste wijzigingen toe.

Juridische grondslag:

artikel 1, onderdelen g en x, 3.1, derde lid, 3.2, eerste en tweede lid, 3.4, derde lid, 3.5, derde lid, 3.7, derde lid, 3.8, derde lid, 3.10, tweede lid, 3.11, tweede lid, 3.12, 3.13, eerste en tweede lid, 3.14, eerste, derde en vierde lid, 3.15, eerste en tweede lid, 3.16, eerste en tweede lid, 3.17, eerste lid, 3.19, tweede lid, 3.22, tweede lid en 3.24 derde lid van het Besluit zorgverzekering en artikel 32, vierde lid en 38, tweede lid van de Zorgverzekeringswet

Deze regeling werkt terug tot en met 30 september 2009, met uitzondering van: - artikel I, dat terugwerkt tot en met 1 januari 2006; - artikel II, dat terugwerkt tot en met 1 januari 2007; - artikel III, dat terugwerkt tot en met 1 januari 2008; - artikel IV, dat terugwerkt tot en met 1 januari 2009.

Hierbij de regelingen:

Ontdek gerelateerde artikelen