Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB roept op tot groen herstel uit de coronacrisis

Nieuws

Gepubliceerd: 28 mei 2020

Een vliegtuig die opstijgt tijdens zonsondergang

Door de coronacrisis dreigt de uitvoering van het klimaatbeleid wereldwijd vertraging op te lopen. De negatieve gevolgen van klimaatverandering vragen echter nog steeds om aandacht. Hoewel de coronacrisis de CO2-uitstoot tijdelijk doet dalen, is een structurele vermindering van nodig om de Parijse klimaatdoelen te halen. Kansen voor een groen herstel uit de coronacrisis moeten daarom worden benut. De huidige situatie van lage rentestanden en lage energieprijzen biedt daarvoor juist een goede gelegenheid.

Ontdek gerelateerde artikelen