Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nederlandse banken en Depositogarantiefonds bereiken mijlpaal

Nieuws

Het Depositogarantiefonds heeft een belangrijke mijlpaal bereikt afgelopen kwartaal. Het fonds, dat kan worden aangesproken om klanten te vergoeden als hun bank failliet gaat, heeft een omvang bereikt van 5 miljard euro. Daarmee voldoet het fonds aan de vereisten van de Europese richtlijn voor depositogarantiestelsels.

Gepubliceerd: 03 juli 2024

Kantoren en passanten

Dat bedrag is niet willekeurig gekozen. Het komt overeen met een percentage van 0,8% van het totale bedrag dat Nederlanders hebben ondergebracht bij banken en dat in aanmerking komt voor bescherming door de Nederlandse Depositogarantie. De Europese regels bepalen dat het bovengenoemde percentage gehaald moest worden vóór of op 3 juli dit jaar. Dat is gelukt. In andere Europese landen zijn de vergelijkbare fondsen inmiddels ook op het juiste niveau aangevuld.

Nieuwe fase

De opbouwfase van het fonds is hiermee na 8 jaar afgerond. Vanaf nu zullen de banken die eraan hebben bijgedragen alleen nog bijstorten om het fonds op dit niveau te houden. De hoogte van de individuele bankbijdragen hangt af van de omvang van de gegarandeerde tegoeden en het risicoprofiel van de bank.

Uitgaande van een jaarlijkse groei met ongeveer 3,5% van de gegarandeerde tegoeden, zouden Nederlandse banken tezamen nog zo’n 175 miljoen euro per jaar moeten bijstorten. In het geval dat het fonds wordt aangesproken, zal het in uiterlijk zes jaar weer gevuld moeten zijn. 

Fondsvorming cruciaal

Het bestaan van het depositogarantiestelsel (DGS) is cruciaal voor het vertrouwen in het hele financiële stelsel. Rekeninghouders weten dat ze tot 100.000 euro per persoon per bank snel weer over hun geld kunnen beschikken als hun bank failliet gaat. DNB zal dan de vergoeding binnen zeven werkdagen ter beschikking stellen aan gedupeerde rekeninghouders, op een door hen doorgegeven rekeningnummer. Die zekerheid moet hen ervan weerhouden om hun geld weg te halen bij een bank als er zich daar problemen voordoen.

Fonds in veel gevallen voldoende als financieringsbron

Met de 5 miljard euro die nu in het fonds zit, is er genoeg geld beschikbaar om bij bijna alle Nederlandse banken de gegarandeerde tegoeden direct vanuit het fonds uit te keren in het geval van een bankroet. Niet in alle gevallen zullen banken in faillissement worden afgewikkeld, bijvoorbeeld bij een aantal grootbanken waar het niveau van de gegarandeerde tegoeden hoger ligt dan wat in het fonds zit.

Mocht een van deze grootbanken falen, dan worden andere instrumenten ingezet om de kritische functies van de bank te beschermen. De bank kan bijvoorbeeld worden verkocht of na een herstructurering een herstart maken. Zo houden de klanten toegang tot hun tegoeden. Het fonds hoeft dan niet te worden aangesproken.

Andere financieringsbronnen

Voor het geval een bank failliet gaat en er onvoldoende geld in het fonds zit, heeft het ook alternatieve financieringsmogelijkheden. DNB kan de banken die aan het DGS deelnemen direct om een extra bijdrage vragen. Ook kan het fonds op eigen kracht financiering aantrekken. Zo heeft zij een kredietfaciliteit afgesloten van vier miljard euro bij de Nederlandse grootbanken.

In een uiterst noodgeval kan het fonds ook de minister van Financiën om een overbruggingskrediet vragen. Deze extra financiering stelt het fonds in staat om de periode te overbruggen totdat geld kan worden teruggewonnen uit de boedel van de omgevallen bank.

Prioriteit

Het fonds kent bovendien prioriteit in de Nederlandse faillissementswetgeving. Daarin is vastgelegd dat gegarandeerde deposito’s - en daarmee ook het fonds - eerder worden gecompenseerd dan eventuele andere schuldeisers. Dit zorgt samen met een goedgevuld fonds voor een geloofwaardige én betaalbare vorm van consumentenbescherming.

Een volgende stap is de creatie van een Europees depositogarantiestelsel (European Deposit Insurance Scheme: EDIS). Dat kan nog meer zekerheid bieden in de toekomst. Door de financieringskracht van de verschillende nationale fondsen te bundelen, kan een nog steviger vangnet worden gecreëerd om depositohouders in Nederland en andere lidstaten te beschermen, zonder kosten voor rekeninghouders en in ieder geval niet onverwachts voor de belastingbetaler.

Ontdek gerelateerde artikelen