Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

15 april 2021 Algemeen
Vrouw met oldtimer

Het geld op rekeningen bij buitenlandse banken die actief zijn in Nederland worden beschermd door de depositogarantie uit het land waar die bank afkomstig van is. Ook daar is uw geld beschermd tot € 100.000 of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta. Uw bank kan u vertellen welk depositogarantiestelsel van toepassing is: de Nederlandse Depositogarantie of een depositogarantiestelsel uit een ander land.

Gelijkwaardige bescherming

Binnen de Europese Unie is afgesproken dat het depositogarantiestelsel in alle landen een gelijkwaardige bescherming biedt. Binnen het eurogebied wordt uw geld bij per bank altijd beschermd tot € 100.000. In niet-eurolanden binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen kan het zijn dat de € 100.000 is omgerekend naar de lokale valuta van dat land. In deze gevallen kunnen door wisselkoersschommelingen kleine verschillen ontstaan.

Bankvergunning

Buitenlandse banken kunnen op meerdere manieren actief zijn in Nederland. De precieze wijze bepaalt door welke depositogarantie uw geld bij deze buitenlandse bank in beschermd.

- Sommige buitenlandse banken zijn actief via een zogenaamde dochteronderneming. De bank beschikt dan over een Nederlandse bankvergunning. In feite is dan sprake van een Nederlandse bank. Het geld bij deze bank wordt dan ook beschermd door de Nederlandse Depositogarantie.
- Een buitenlandse bank kan in Nederland ook actief zijn zonder hier een dochteronderneming op te zetten. De bank is dan actief via een bijkantoor of een grensoverschrijdende dienst. In bijna alle gevallen gaat het om banken uit andere landen binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. In deze situatie wordt uw geld bij de bank beschermd door het land van waaruit deze bank actief.

Hoe krijgt u uw geld terug?

Wanneer uw geld wordt beschermd door een depositogarantiestelsel uit een ander land, kan het langer duren voordat u uw geld terugkrijgt na het faillissement van een bank. De Nederlandse Depositogarantie garandeert voor klanten in Nederland een uitkeringstermijn van 10 werkdagen, waarbij u via DigiD eenvoudig uw geld kan terugkrijgen.

Bent u klant van een bijkantoor van een buitenlandse bank in Nederland, dan is mogelijk meer tijd nodig om uw geld terug te krijgen. De vergoeding verloopt dan wel via DNB.

Bent u klant van een buitenlandse bank die in Nederland actief is via een grensoverschrijdende dienst, dan verloopt de vergoeding volledig via het buitenlandse depositogarantiestelsel. De procedure is dan mogelijk minder eenvoudig.

Informatieblad

U kunt altijd contact opnemen met uw bank om te informeren door welk depositogarantiestelsel uw geld is beschermd.

Daarbij kunt u ook vragen naar het informatieblad depositogarantiestelsel dat iedere bank beschikbaar stelt. Op dit informatieblad is onder andere te vinden welk depositogarantiestelsel uw geld beschermd en tot welk bedrag in welke valuta.

Meer weten?

DNB is de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie. Bekijk ook deze pagina’s met meer informatie.