Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Is mijn geld bij een buitenlandse bank beschermd door de Nederlandse Depositogarantie?

Nieuwsbericht

Gepubliceerd: 11 januari 2023

Laatste update: 28 februari 2024

Vrouw met oldtimer

Het geld op rekeningen bij buitenlandse banken die actief zijn in Nederland worden beschermd door de depositogarantie van het land waaruit die bank afkomstig is. Ook daar is uw geld beschermd tot € 100.000 of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta. Uw bank kan u vertellen welk depositogarantiestelsel van toepassing is: de Nederlandse Depositogarantie of een depositogarantiestelsel uit een ander land. 

Gelijkwaardige bescherming 

Binnen de Europese Unie is afgesproken dat het depositogarantiestelsel in alle landen een gelijkwaardige bescherming biedt. Binnen het eurogebied wordt uw geld per bank altijd beschermd tot € 100.000 per persoon. In niet-eurolanden binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen kan het zijn dat de € 100.000 is omgerekend naar de lokale valuta van dat land. In deze gevallen kunnen door wisselkoersschommelingen kleine verschillen ontstaan. 

Bankvergunning 

Buitenlandse banken kunnen op meerdere manieren actief zijn in Nederland. De manier waarop ze actief zijn, bepaalt door welke depositogarantie uw geld bij deze buitenlandse bank is beschermd. 

  • Sommige buitenlandse banken zijn actief via een zogenaamde dochteronderneming. De bank beschikt dan over een Nederlandse bankvergunning. In feite is dan sprake van een Nederlandse bank. Het geld bij deze bank wordt dan ook beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. 
  • Een buitenlandse bank kan in Nederland ook actief zijn zonder hiervoor een dochteronderneming op te zetten. De bank is dan actief via een bijkantoor of rechtstreeks via grensoverschrijdende dienstverlening. In bijna alle gevallen gaat het om banken uit andere landen binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. In deze situatie wordt uw geld bij de bank beschermd door het land van waaruit deze bank actief is.  
  • Daarnaast zijn sommige buitenlandse banken in Nederland actief via een internationaal spaarplatform. Dit is meestal een grensoverschrijdende dienst. Informeer bij het spaarplatform onder welk depositogarantiestelsel het product valt, dit is namelijk afhankelijk van de constructie die het platform hanteert. Spaarrekeningen die klanten kunnen openen bij een partnerbank van zo’n spaarplatform, worden beschermd door het depositogarantiestelsel van het land waaruit deze partnerbank actief is. 

Hoe krijgt u uw geld terug?

Wanneer uw geld wordt beschermd door een depositogarantiestelsel uit een ander land, kan het langer duren voordat u uw geld terugkrijgt na het faillissement van een bank. De Nederlandse Depositogarantie garandeert voor klanten in Nederland een uitkeringstermijn van 7 werkdagen, waarbij u via DigiD eenvoudig uw geld kan terugkrijgen. 

Bent u klant van een bijkantoor van een buitenlandse bank in Nederland, dan is mogelijk meer tijd nodig om uw geld terug te krijgen. De vergoeding verloopt dan wel via DNB, maar doet dit in opdracht van het buitenlandse depositogarantiestelsel. Het buitenlandse depositogarantiestelsel bepaalt wie welke vergoeding krijgt. 

Bent u klant van een buitenlandse bank die in Nederland actief is via een grensoverschrijdende dienst, dan verloopt de vergoeding volledig via het buitenlandse depositogarantiestelsel. De procedure is dan mogelijk minder eenvoudig. Wanneer u via een spaarplatform een spaarrekening heeft geopend bij een partnerbank van het platform, verloopt de vergoeding via het depositogarantiestelsel van het land waar de partnerbank gevestigd is. 

Informatieblad 

U kunt altijd contact opnemen met uw bank om te informeren door welk depositogarantiestelsel uw geld is beschermd. 

Daarbij kunt u ook vragen naar het informatieblad depositogarantiestelsel dat iedere bank beschikbaar stelt. Op dit informatieblad is onder andere te vinden welk depositogarantiestelsel uw geld beschermt en tot welk bedrag in welke valuta. 

Meer weten?

DNB is de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie. DNB kan in zijn algemeenheid geen waardeoordeel geven over financiële instellingen. 

Bekijk ook deze pagina’s met meer informatie over depositogarantie. 

Ontdek gerelateerde artikelen