Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Fed ook lid van het NGFS, twee nieuwe publicaties

Persbericht

Gepubliceerd: 16 december 2020

Windmolens metc strijklicht

Ter gelegenheid van zijn driejarige bestaan heeft het NGFS twee nieuwe publicaties uitgebracht. Ook verwelkomt het acht nieuwe leden, waaronder het US Federal Reserve System (de Fed), de Amerikaanse centrale bank. Drie jaar geleden startte het NGFS met acht leden, inmiddels zijn dat er 83. Ook zijn er 13 waarnemers.

Nieuwe leden

Naast de Fed sluiten zich zeven andere nieuwe leden aan bij het NGFS: de centrale banken van IJsland, Paraguay en Uruguay, de financiële toezichthouders van Egypte, Indonesië, Polen en de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA). De toetreding van deze nieuwe leden is een verdere versteviging van het NGFS op het wereldtoneel. De uitbreiding van het aantal leden van het NGFS betekent dat alle wereldwijde systeemrelevante banken, en vele andere financiële instellingen, nu onder toezicht staan van de leden van het NGFS.  

Frank Elderson , voorzitter van het NGFS en lid van de Raad van Bestuur van de ECB: “Het NGFS heeft in de afgelopen drie jaar al veel bereikt. Toch is ons werk nog lang niet af. We moeten ons gezamenlijk blijven inspannen om onze uitstoot terug te dringen tot nul en de risico’s van de klimaatcrisis voor het financiële stelsel aan te pakken. Ik ben dan ook blij dat de Fed en de andere nieuwe leden zich bij ons hebben aangesloten en heet ze van harte welkom. Dankzij de inzet van de NGFS-leden en -waarnemers zullen we onze wereldwijde inspanningen de noodzakelijke versnelling kunnen geven.  

As we develop our understanding of how best to assess the impact of climate change on the financial system, we look forward to continuing and deepening our discussions with our NGFS colleagues from around the world”, aldus Jerome H. Powell, voorzitter van de Federal Reserve Board. 

Twee nieuwe publicaties

Het NGFS publiceert vandaag twee documenten.Een “Progress report on the implementation of sustainable and responsible investment practices in central banks’ portfolio management”. En een “Survey on monetary policy operations and climate change: key lessons for further analyses”. 

Sabine Mauderer , voorzitter van de NGFS-werkstroom “Scaling up green finance” en bestuurslid van de Deutsche Bundesbank: “Klimaatverandering staat steeds hoger op de agenda van de centrale banken. Centrale banken integreren duurzame en verantwoorde beleggingspraktijken nu steeds meer in hun reservebeheer en zetten daarnaast stappen om hun toezicht en rapportages op dit gebied te verbeteren.”    

Volgens het “Progress report on the implementation of sustainable and responsible investment practices in central banks’ portfolio management”, nemen steeds meer centrale banken duurzame en verantwoorde beleggingspraktijken op in hun portefeuilles, of zijn ze van plan dit te doen. Het voortgangsrapport is een vervolg op de Gids die in oktober 2019 werd uitgebracht. Het bouwt voort op een onderzoek onder 40 NGFS-leden uit de hele wereld en is met name bedoeld om verslag uit te brengen over de stappen die centrale banken het afgelopen jaar hebben genomen. Het rapport laat zien dat reputatierisico en de wens om het goede voorbeeld te geven nog steeds de belangrijkste drijfveren voor centrale banken zijn om over te gaan op duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid. Centrale banken hebben uiteenlopende doelstellingen op dit gebied. Veel centrale banken onderzoeken momenteel welke combinatie van beleggingsstrategieën het beste aansluit op hun portefeuilles. Net als vorig jaar wordt het verslag afgesloten met ervaringen uit de praktijk van NGFS-leden.  

Naast het voortgangsrapport publiceert het NGFS vandaag ook een “Survey on monetary policy operations and climate change: key lessons for further analyses”. Het NGFS werkt aan een grondige en brede analyse van de verbanden tussen klimaatverandering en de monetaire-beleidskaders van centrale banken. Dit onderzoek bouwt voort op het in juni 2020 gepubliceerde rapport met de eerste conclusies met betrekking tot monetair beleid en klimaatverandering. Het NGFS heeft in het kader van dit onderzoek een enquête verspreid onder de leden, om inzicht te krijgen in de mate waarin centrale banken klimaatgerelateerde risico’s hebben opgenomen in hun monetaire-beleidstransacties. De resultaten bevestigen een toenemend en breed gedragen bewustzijn van klimaatgerelateerde risico’s onder centrale banken, maar laten ook zien dat er tot nu toe weinig concrete maatregelen zijn genomen.  

Over het NGFS
Het NGFS is opgericht tijdens de One Planet Summit in Parijs op 12 december 2017 en bestaat uit een groep centrale banken en toezichthouders die op vrijwillige basis goede praktijken en kennis deelt, bijdraagt aan de ontwikkeling van klimaatrisicobeheersing in de financiële sector en reguliere financiële geldstromen inzet om de transitie naar een duurzame economie te bewerkstelligen. Het NGFS bestaat uit 83 centrale banken en toezichthouders en 13 waarnemers. Samen vertegenwoordigen ze vijf continenten en bestrijken ze een gebied waarin ongeveer 75% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot plaatsvindt, en zijn ze verantwoordelijk voor het toezicht op alle mondiale systeemrelevante banken en twee derde van de wereldwijde systeemrelevante verzekeraars. Voorzitter van het NGFS is Frank Elderson, lid van de Raad van Bestuur van ECB. Banque de France voert het secretariaat.

Ga voor meer informatie naar de NGFS-website en het Twitter-account of neem via e-mail contact op met het NGFS-secretariaat via Banque de France: sec.ngfs@banque-france.fr

SRI progress report 2020

2,5MB PDF
Download SRI progress report 2020

Survey on monetary policy operations and climate change

2,5MB PDF
Download Survey on monetary policy operations and climate change

Ontdek gerelateerde artikelen