Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Platform voor Duurzame Financiering brengt duurzaamheidsinitiatieven financiële sector bij elkaar

Persbericht

Gepubliceerd: 16 december 2016

Microfoons op tafel

De financiële sector, overheden en toezichthouders gaan intensiever samenwerken aan duurzame financiering. Het Platform voor Duurzame Financiering, dat deze week bijeenkwam bij De Nederlandsche Bank, heeft zich hiervoor uitgesproken.

Het Platform bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Sustainable Finance Lab, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
 
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren. DNB-directeur Frank Elderson: ‘Op dit moment vinden bij veel verschillende instellingen en in de verschillende sectoren al goede initiatieven plaats. Met de komst van het platform kunnen banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders makkelijker verbindingen leggen met elkaar, en met de overheid en toezichthouders. Het zou mooi zijn als we in de toekomst ook gezamenlijk tot nieuwe duurzaamheidsinitiatieven kunnen komen.’  

Inspiratie en oplossingen

Vanuit de sectoren wordt deze wens gedeeld. ‘We hopen dat we tijdens de platformbijeenkomsten en in de werkgroepen inspiratie en oplossingen kunnen verzamelen waarmee we ook daadwerkelijk de boer op kunnen’, zei Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken en een van de leden van het platform, tijdens de bijeenkomst. Dat hoopt ook Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: ‘Verzekeraars zijn betrokken bij een veelheid aan initiatieven om duurzamer te beleggen. Het platform biedt een mooie gelegenheid om ervaringen te delen en knelpunten op te lossen.’

Hans Janssen Daalen, algemeen directeur van de Dutch Fund and Asset Management Association: ‘Nederlandse vermogensbeheerders hebben al tal van duurzame beleggingsfondsen op de markt gebracht en voeren duurzame beleggingsstrategieën voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers uit. Het is goed om door middel van dit platform de verbinding met andere sectoren te versterken en te zien waar duurzame investeringsbehoeften bestaan.’

Werking

De leden van het Platform komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de Nederlandse financiële sector. Daarnaast buigen werkgroepen zich over diverse themaonderwerpen.  

Agenda 2017

Vijf werkgroepen presenteerden deze week vanuit verschillende perspectieven hun  plannen voor onderzoeken naar verduurzaming. Zo bekijkt een werkgroep de mogelijke belemmeringen en stimulansen voor duurzame financiering vanuit financiële wetgeving, onderzoekt een werkgroep de mogelijkheden voor opleidingen op het gebied van verduurzaming voor bestuurders en senior managers in de sector en houdt een werkgroep zich bezig met SDG impactmeting. Ook zijn er werkgroepen die onderzoek doen naar de impact van klimaatrisico’s en naar de mogelijkheden voor het aanjagen van de circulaire economie.

De eerste uitkomsten van de werkgroepen worden in de loop van 2017 verwacht. Op initiatief van het Platform of op initiatief van financiële instellingen kunnen nieuwe werkgroepen worden opgericht. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ben Feiertag (tel. 020-5242304, 06-52496142). 

Ontdek gerelateerde artikelen