Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

"Resoluut, maar ook realistisch: monetair beleid en financiële stabiliteit"

Speech

“Een verenigd Europa komt niet zomaar ineens tot stand op basis van een enkel plan, maar moet in concrete stappen worden opgebouwd, op basis van onderlinge solidariteit." Dit resolute, maar realistische citaat van Robert Schuman, een van de oprichters van de Europese Unie, is vandaag de dag nog steeds leidend voor het monetaire beleid en de financiële stabiliteit.” Klaas Knot besprak de huidige stand van zaken op economisch en financieel gebied in zijn keynote speech op het vijfde Capital Markets Seminar, georganiseerd door het Europees Stabiliteitsmechanisme, de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie.

Gepubliceerd: 06 juni 2023

Interview met Klaas Knot door Martin Arnold van Financial Times.

“Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity. This bold, but realistic quote from Robert Schuman, one of the founders of the European Union, today, also guides monetary policy and financial stability.” In his keynote speech at the 5th Capital Markets Seminar, jointly organized by the European Stability Mechanism, the European Investment Bank and the European Commission, Klaas Knot discussed the current state of economic and financial affairs.

Ontdek gerelateerde artikelen