Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Belegd vermogen verzekeraars en pensioenfondsen voorbij coronadip

Nieuws

Het belegd vermogen van verzekeraars en pensioenfondsen steeg eind derde kwartaal van 2020 naar EUR 2.112 miljard euro en was daarmee hoger dan voor de coronacrisis. Dit was vooral te danken aan het herstel van beurskoersen wereldwijd. Analyse door DNB laat zien dat pensioenfondsen en verzekeraars hun beleggingen hebben aangepast aan de gevolgen van de coronacrisis, waarbij zij onder meer in de farmaceutische industrie en ICT belegden in plaats van in financiële instellingen en de olie-industrie.

Gepubliceerd: 06 januari 2021

Beurs

Groei door herstel beurskoersen

Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen hun vermogen voor een belangrijk deel in aandelen (24%) en obligaties (37%), deels indirect via deelnames in Nederlandse beleggingsinstellingen. Vooral door het herstel van aandelen- en obligatiekoersen in het tweede en derde kwartaal bereikte het belegd vermogen een recordhoogte (Figuur 1). De waarde van de aandelenportefeuille nam in het tweede kwartaal met EUR 55 miljard toe (een toename van 17%) en in het derde kwartaal met EUR 21 miljard (5%). Vooral pensioenfondsen beïnvloeden deze ontwikkeling door hun relatief grote aandelenportefeuille. Vergeleken met pensioenfondsen beleggen verzekeraars relatief weinig in aandelen. Daarnaast stegen ook obligaties in waarde (met EUR 30 miljard in het tweede kwartaal en EUR 22 miljard in het derde kwartaal). Overigens betekent deze stijging niet automatisch dat de financiële gezondheid van deze institutionele beleggers ook verbeterd is. Deze hangt bijvoorbeeld ook af van de ontwikkeling van de verplichtingen.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Verkopen van aandelen in sectoren die gevoelig zijn voor de coronacrisis

Aan de hand van de informatie die institutionele beleggers rapporteren aan DNB kan inzicht verkregen worden in hun beleggingsbeleid. Bijvoorbeeld in de wijze van handelen gedurende het verloop van de coronacrisis, waarin aandelen aanvankelijk fors in waarde daalden - met grote verschillen per sector - om vervolgens weer sterk te herstellen.

Verzekeraars en pensioenfondsen hebben in het eerste kwartaal van 2020 per saldo EUR 7,1 miljard aandelen verkocht. Hieronder waren het bijzonder aandelen van financiële instellingen (EUR 2,5 miljard) en olie- en andere industrie (EUR 1,2 miljard). In het tweede kwartaal kochten verzekeraars en pensioenfondsen juist aandelen (EUR 8,2 miljard), vooral in sectoren die relatief weinig schade van de coronacrisis ondervonden of waar de crisis juist kansen leek te bieden. Bijvoorbeeld de farmaceutische industrie (EUR 1,4 miljard), de computer- en elektronica industrie (EUR 1,3 miljard), in ICT-diensten (EUR 2,4 miljard), en in de groot- en detailhandel (EUR 1,5 miljard). Ook in het derde kwartaal belegden institutionele beleggers per saldo meer in aandelen (EUR 8,8 miljard). In tegenstelling tot in voorgaande kwartalen waren deze investeringen meer gelijkmatig gespreid over sectoren.

Ontdek gerelateerde artikelen