Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleggende huishoudens schieten uit de startblokken in 2024: 11,3 miljard winst

Nieuws

Nederlandse beleggers hebben een goed eerste kwartaal achter de rug: in de eerste drie maanden van 2024 steeg de waarde van de gezamenlijke beleggingen met € 13,1 miljard. Huishoudens boekten een rendement van € 11,3 miljard door gestegen beurskoersen en deden daarbovenop nog voor € 1,8 miljard aan netto aankopen.

Gepubliceerd: 21 mei 2024

Laatste update: 23 mei 2024

Man bekijkt beleggingen op tablet.

De totale waarde van beleggingen van Nederlandse huishoudens steeg daardoor tot € 180,1 miljard (+7,8%). De stijging met € 13,1 miljard is de grootste kwartaaltoename sinds eind 2020, toen de beurzen sterk opveerden tijdens de coronapandemie.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Hoge rendementen beleggingsfondsen

Het grootste deel van de beleggingen van Nederlandse huishoudens zit in participaties van beleggingsfondsen. Nederlandse huishoudens behaalden hierop een rendement van € 6,3 miljard in het eerste kwartaal van 2024.

Tegelijkertijd kochten huishoudens netto voor € 0,8 miljard aan participaties van beleggingsfondsen bij, terwijl in het laatste kwartaal van 2023 juist grote verkopen van participaties plaatsvonden (€ 2,4 miljard). Door het rendement en de aankopen nam de omvang van participaties in beleggingsfondsen met € 7,1 miljard (+6,8%) toe, tot € 111,8 miljard.

Onderliggend was de toename bij beleggingsfondsen voor een groot deel het gevolg van stijgende beurskoersen op de aandelenmarkt. Zo nam de waarde van aandelenfondsen toe met € 6,1 miljard (+10,9%) tot € 62,1 miljard aan het eind van het eerste kwartaal van 2024.

Uit nieuwe cijfers van DNB blijkt dat huishoudens hun vermogen in wereldwijde beleggingsfondsen relatief sterk hebben gespreid ten opzichte van andere beleggingscategorieën, zoals directe beleggingen in beursgenoteerde aandelen. De posities in de 25 grootste beleggingsfondsen maken ongeveer 30% van alle aangehouden participaties uit.

Directe beleggingen aandelen naderen piek

Daarnaast behaalden huishoudens op hun directe posities in beursgenoteerde aandelen een rendement van € 4,7 miljard en deden zij voor € 0,3 miljard netto aankopen. De waarde van het aandelenbezit nam daardoor met € 5,0 miljard toe (+8,8%) en bedroeg € 61,7 miljard aan het eind van het eerste kwartaal van 2024.

Daarmee tikt het houderschap van beursgenoteerde aandelen nagenoeg het recordniveau van eind 2021 aan. In het laatste kwartaal van 2021 bezaten Nederlandse huishoudens gezamenlijk voor ruim € 62,2 miljard aan beursgenoteerde aandelen.

In de eerste drie maanden van dit jaar steeg de AEX-index met 12% tot 881 punten. Begin mei werd zelfs een historische grens van boven de 900 bereikt.

De MSCI World Index steeg omgerekend in euro’s met 11% in het eerste kwartaal van 2024. Van het aandelenvermogen van Nederlandse huishoudens is ongeveer 40% belegd in Nederlandse bedrijven en 25% in Amerikaanse ondernemingen. Huishoudens belegden via direct houderschap in beursgenoteerde aandelen slechter dan deze twee brede (Nederlandse en wereldwijd) aandelenindices.

Waarde obligatiebezit blijft ook stijgen

Gedreven door aankopen van geldmarktpapier en obligaties nam de waarde van het aangehouden schuldpapier in de beleggingsportefeuilles van Nederlandse huishoudens ook sterk toe. In het eerste kwartaal van 2024 bedroegen deze posities € 6,6 miljard, het hoogste sinds oktober 2016. De waarde van het obligatiebezit van huishoudens zit al een tijd in de lift.

Omvang beleggingen huishoudens in perspectief

Het totale effectenbezit van Nederlandse huishoudens bestaat uit beursgenoteerde aandelen, beleggingsfondsen en schuldpapier voor in totaal € 180,1 miljard in het eerste kwartaal van 2024. Ter vergelijking: Nederlandse huishoudens hebben veel meer spaargeld op spaarrekeningen bij Nederlandse banken (€ 467,8 miljard) dan beleggingen. Ook staat er nog € 113,0 miljard op betaalrekeningen bij Nederlandse banken. Huishoudens hebben daarnaast nog omvangrijke vermogens bij pensioenfondsen en verzekeraars, in eigen ondernemingen en in de huizenmarkt, die buiten het directe effectenbezit vallen.

Volgens cijfers van het CBS telt Nederland 8,3 miljoen particuliere huishoudens, waarvan volgens onderzoek van de AFM ongeveer een kwart huishoudens beleggen (1,9 miljoen).

Ontdek gerelateerde artikelen