Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat betekent de groei van ons spaargeld voor de Nederlandse Depositogarantie?

Gepubliceerd: 15 april 2021

vrouw voor woonhuis

In 2020 was sprake van een historisch hoge groei van het spaargeld dat Nederlandse huishoudens bij de bank stallen. De belangrijkste oorzaak voor deze toename is de coronacrisis. Het spaargeld dat wordt aangehouden bij Nederlandse banken is automatisch en wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie tot € 100.000 per persoon per bank. Dit bedrag is nog altijd voldoende om ongeveer 98% van alle spaarders volledig te beschermen.

Steeds meer spaargeld

Nederlandse huishoudens hadden eind 2020 ruim € 487 miljard op hun betaal- en spaarrekeningen staan. Dat betekent dat afgelopen jaar de hoeveelheid geld op betaal- en spaarrekeningen is toegenomen met € 42 miljard. Het totaal aan spaargeld van Nederlandse huishoudens is door de jaren heen gestaag toegenomen. Ten opzichte van 2020 is sprake van een verdubbeling.

Sinds 1979 wordt het geld dat Nederlanders op hun bank hebben staan wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Ook de omvang van het door de Nederlandse Depositogarantie gegarandeerde spaargeld is door de jaren heen toegenomen. De omvang van het gegarandeerde spaargeld is het bedrag op rekeningen tot € 100.000 en houdt ook rekening met spaargeld bij Nederlandse banken dat door klanten in andere Europese landen wordt aangehouden.

Het gegarandeerde spaargeld is gegroeid van ongeveer € 360 miljard in 2008 naar € 560 miljard in 2021. Een toename van meer dan 50% sinds de financiële crisis. Door de coronacrisis was in 2020 sprake van een verdere stroomversnelling en groeide het gegarandeerde spaargeld met 9%.

Bijna alle spaarders volledig beschermd

Ondanks de groei is het spaargeld van de meeste klanten bij Nederlandse banken nog altijd volledig beschermd. Dat komt door de relatief hoge dekkingslimiet van € 100.000. Het gemiddelde bedrag per rekening is toegenomen van € 7.080 (2009) naar € 9.740 (2020). Op bijna 98% van alle rekeningen staat een saldo kleiner dan € 100.000. Dit geeft ook een goede indicatie van de bescherming per persoon. De conclusie is dat bijna alle spaarders volledig zijn beschermd.

Depositogarantiefonds blijft op peil

Sinds 2016 bouwen banken een depositogarantiefonds op. Dit fonds beschermt spaarders en banken bij het failliet gaan van een bank. Het draagt daarmee bij aan de soliditeit van de Nederlandse Depositogarantie en geeft maatschappelijk vertrouwen. Omdat het spaargeld groeit, moet ook de omvang van het fonds toenemen. Hiervoor leggen banken extra premies in. Zo stelt DNB zeker dat het depositogarantiefonds op peil blijft en is er voor alle Nederlanders de zekerheid dat de bescherming van hun geld op de bank goed geregeld is.

Meer weten?

DNB is de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie. Bekijk ook onze andere pagina’s met meer informatie.

Ontdek gerelateerde artikelen