Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Welkom bij het Meldpunt Misstanden DNB

Met dit formulier kunt u een melding doen van een (vermoeden van een) misstand of ander (integriteits)incident bij DNB. Wij vragen u om uw eigen identiteit en contactgegevens aan ons kenbaar te maken, omdat deze informatie relevant kan zijn bij het doen van vervolgonderzoek.

Persoonlijke gegevens


Wat doet DNB met uw persoonlijke gegevens?

Voor sommige diensten op de DNB-website (solliciteren, vragen stellen, abonnementen aanvragen, bestellen van publicaties, Nieuwsservice en dergelijke) zijn uw persoonlijke gegevens nodig. DNB gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.DNB zal u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.