Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bos bomen

We verduurzamen onze beleggingen om bij te dragen aan een duurzame economie. In ons beleggingsbeleid leggen we de nadruk op de klimaatverandering. Zo zijn we in groene obligaties gestapt.

Ambities

DNB heeft eigen reserves. Bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Daarvoor hanteren we een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. In onze beleggingskeuzes wegen we duurzaamheid mee. Denk aan de financiële risico’s van de klimaatverandering. Zo willen we met onze beleggingen bijdragen aan een duurzame economie. De omvang van onze beleggingsportefeuilles is te bescheiden om grote veranderingen teweeg te brengen. Maar we willen wel een goed voorbeeld geven en zo een steentje bijdragen aan de verduurzaming van de hele financiële sector. Dat zet pas echt zoden aan de dijk. Lees meer over ons reservebeheer.

Beleggingsbeleid: ESG

Duurzaam beleggen doen we aan de hand van ESG-criteria. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Op basis van deze criteria meten we de duurzaamheid van een belegging. Het opnemen van ESG-criteria is een van de pijlers van ons  duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid (zie infographic). Lees meer over ons beleid in het Charter Verantwoord Beleggen.

Vijf pijlers duurzaam beleggingsbeleid

Vijf pijlers duurzaam beleggingsbeleid

Geen controversiële wapens

We passen een filter toe op onze beleggingen en onze (potentiële) tegenpartijen om ervoor te zorgen dat ze aan onze ESG-criteria voldoen. Dat betekent dat we niet beleggen in bedrijven die zich bezighouden met de productie van clustermunitie, landmijnen of chemische, biologische en nucleaire wapens voor zover deze het non-proliferatieverdrag schenden. Verder willen we dat onze tegenpartijen zich aan bepaalde internationaal geldende ethische normen houden, zoals de  Global Compact-principes van de Verenigde Naties. Daarom screenen we deze partijen op basis van dergelijke normen.

Investeren in groene obligaties

De laatste jaren zijn we meer gaan beleggen in groene obligaties. Met de uitgifte van deze obligaties zijn bijvoorbeeld investeringen mogelijk in betere energie-efficiëntie. Begin 2022 heeft DNB voor circa EUR 460 miljoen aan groene obligaties. Plan is om dit jaar nog eens EUR 80 miljoen extra in groene obligaties te steken. Zo willen we bijdragen aan de vergroening van de economie. En dat is nodig voor het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Aankoopprogramma’s in Europees verband

DNB streeft naar verduurzaming van haar eigen financiële reserves. Daarnaast doen we mee in de grootschalige aankoopprogramma’s van de ECB. Daarbij volgen wij het ECB-beleid. Juli 2021 heeft de ECB besloten om de klimaatverandering meer in overweging te nemen in het monetairbeleidskader. Dat betekent dat de ECB meer rekening gaat houden met klimaatcriteria bij de aankoop van bedrijfsobligaties. En ook in de risicobeoordeling en het onderpandkader. Lees meer over het actieplan van de ECB om klimaatverandering in aanmerking te nemen bij haar monetairbeleidsstrategie.

Verduurzaming hoog op de agenda: PRI

DNB zet zich in voor financiële stabiliteit en een duurzame welvaart. Dat is onze missie. De klimaatverandering bedreigt onze welvaart en stabiliteit. Verduurzaming staat daarom hoog op onze agenda. Om dat te onderstrepen, hebben we in 2019 als eerste centrale bank de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend. Daarmee kunnen we ons beleggingsbeleid aanscherpen en onze verantwoording verbeteren. Lees meer over de betekenis van de PRI voor ons beleid en rapportages.

Verduurzaming: ontwikkeling en samenwerking

Verantwoord beleggen is volop in ontwikkeling. Daarbij zoeken we de samenwerking op. Want we staan voor grote uitdagingen. Er is nog veel nodig: meer onderzoek, meetmethoden en data. We werken samen met andere centrale banken, toezichthouders en de financiële sector. Nationaal en internationaal. Zo is DNB een van de pioniers van het internationale netwerk NGFS. Ook hebben we het Platform voor Duurzame financiering opgezet. Lees meer over de ontwikkeling van duurzame financiering en onze samenwerking met andere partijen.

Podcast over duurzaam beleggen

Benieuwd hoe we duurzaam beleggen in de praktijk? Daarover vertellen onze collega’s Lisanne en Rianne in de podcast.