Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

AnaCredit

Op deze pagina vindt u nieuws, gebruikersdocumentatie en veelgestelde vragen over AnaCredit-rapportages

AnaCredit

Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) heeft een project opgezet met de naam AnaCredit. Hiermee verzamelt het ESCB gegevens van banken in het eurogebied over leningen. De banken sturen maandelijks gedetailleerde gegevens. Het ESCB gebruikt deze gegevens voor de eigen activiteiten en voor het toezicht op de banken.

AnaCredit Regulation

Op 4 december 2015 publiceerde de ECB de AnaCredit draft regulation. De ECB heeft samen met de nationale centrale banken de ontvangen opmerkingen hierop beoordeeld. Als gevolg hiervan werd in mei 2016 een gewijzigde versie van de AnaCredit draft regulation goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

AnaCredit Manual

De AnaCredit Manual biedt gedetailleerde informatie en richtlijnen over rapportagevereisten van AnaCredit. De algemene doelstelling ervan is het waarborgen van een consistente en effectieve toepassing in het gehele eurogebied van het statistische kader van AnaCredit, zoals uiteengezet in de AnaCredit Regulation. De AnaCredit Manual bevat geen aanvullende eisen en heeft geen bindende juridische status. De AnaCredit Regulation is als enige wettelijk bindend.

Toekomstige technische documentatie

Hieronder vindt u de toekomstige technische documentatie met betrekking tot AnaCredit release v2.6.1 welke geïmplementeerd zal worden per rapportageperiode juli 2024.

Huidige technische documentatie

Hieronder vindt u de technische documentatie met betrekking tot v2.5.2 welke geïmplementeerd is per rapportageperiode september 2023.

Overige documentatie

Hieronder vindt u overige documentatie voor AnaCredit.

Archief

Hieronder vindt u oude documentatie die niet langer wordt bijgewerkt en tevens niet meer geldig is.

FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen voor AnaCredit.

Contact

Voor informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar anacredit@dnb.nl