Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Remuneration rapportage (benchmark en high-earners)

Zoals vermeld in het bericht van 18 februari jl. dienen banken de Remuneration rapportage via XBRL te rapporteren aan DNB. De oplevering van de van toepassing zijnde versie van de taxonomie (REM 1.0.1) is door de EBA gepubliceerd op 8 april jl. Deze jaarlijkse rapportageverplichting is van toepassing op banken met een zetel in Nederland en de non-EEA branches. Enkele grote banken zijn geselecteerd voor het benchmarking deel. De overige banken behoeven dus alleen het high earners deel te rapporteren. Zie voor verdere informatie de EBA website. Deadline voor deze rapportage is 30 juni 2021.

LSI’s zullen nog nader geïnformeerd over de jaarlijkse aanvullende rapportageverplichting over ‘Identified staff’. Deze rapportage zal via Excel en apart via DLR worden opgevraagd.