Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Gewijzigde statusafhandeling SRB-rapportages

Als onderdeel van het optimaliseren van het validatieproces van XBRL-rapportages per 23 november 2021, is ook de afhandeling van de status van SRB-rapportages gelijk getrokken aan die van de EBA CRD-rapportages. Met SRB-rapportages worden hier alle rapportages bedoeld die zijn gedefinieerd in de SRB-taxonomie. Hieronder vallen de SRF, LDR, CFR en FMIR. Door deze wijziging wordt de status van alle resolutierapportages, ongeacht of deze zijn gedefinieerd in de SRB- of de EBA-taxonomie op dezelfde wijze afgehandeld.

Concreet betekent dit dat SRB-rapportages de status geaccepteerd krijgen in DLR als deze technisch verwerkbaar zijn en voldoen aan blokkerende filing rules. Conform de CRD-rapportages wordt er een herrapportage open gezet in DLR voor SRB-rapportages, als niet wordt voldaan aan één of meerdere blokkerende validatieregels.

Voor u betekent dit dat meer SRB-rapportages bij aanlevering in DLR kunnen worden geaccepteerd, maar dit kan leiden tot een toename van het aantal verzoeken om een herrapportage aan te leveren. Omdat van u wordt verwacht dat rapportages bij aanlevering aan DNB al voldoen aan de validatieregels in de SRB-taxonomie, zal de toename van het aantal herrapportages beperkt moeten zijn. De terugkoppeling over de validatieresultaten is zichtbaar in DLR bij de aangeleverde rapportage.

Voor meer informatie over optimalisatie van het validatieproces zie: DNB is traject gestart voor de optimalisatie van het validatieproces van XBRL-rapportages.