Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvullende datakwaliteitscontroles in XBRL

Met ingang van referentieperiode juni 2022 start DNB met het uitvoeren van aanvullende datakwaliteitscontroles in XBRL. Met aanvullende datakwaliteitscontroles wordt bedoeld datakwaliteitscontroles die aanvullend op de validatieregels in de EBA-taxonomie worden uitgevoerd voor CRD-rapportages. Deze controles worden, in de vorm van zogenoemde XBRL-Formula linkbases, gelijktijdig gepubliceerd met de kwartaalpublicatie van de aanvullende datakwaliteitscontroles en zijn zichtbaar op een apart tabblad in de kwartaalpublicatie.
De resultaten van deze controles worden teruggekoppeld via DLR in het Excel-document waarin ook de resultaten van de validatieregels in de EBA-taxonomie zijn opgenomen.

DNB start met een beperkte set van datakwaliteitscontroles in XBRL en overweegt om meer aanvullende datakwaliteitscontroles gefaseerd over te zetten naar XBRL. Het gaat dan om datakwaliteitscontroles op het gebied van consistentie die betrekking hebben op gegevens binnen één rapportage. Alle overige controles worden gepubliceerd en uitgevoerd conform de huidige werkwijze.

Verwacht wordt dat u deze XBRL-controles makkelijker en sneller kunt implementeren en deze controles gelijktijdig kunt uitvoeren met de validatieregels in de EBA-taxonomie, voordat u de rapportages aanlevert aan DNB.

Als u vragen heeft over de implementatie van deze controles in XBRL, adviseren wij u om hierover contact op te nemen met uw IT-afdeling of softwareleverancier. Voor technische vragen over XBRL kunt u een mail sturen aan XBRL@dnb.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met uw reguliere contactpersoon bij het Expertisecentrum Toezichtrapportages Banken van DNB.