Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

In opdracht en onder auspiciën van de Europese Centrale Bank (ECB) verzamelt de Nederlandsche Bank (DNB) financieel-economische gegevens van (monetair) financiële instellingen. Deze gegevens worden onder meer ingezet voor de bepaling van het monetaire beleid in de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het monetaire beleid van de ECB heeft als primaire doelstelling het realiseren van prijsstabiliteit binnen de EMU. Ontwikkelingen in de monetaire aggregaten vormen een belangrijke pijler van het monetaire beleid. Op deze DLR pagina vindt u nieuwsberichten, correspondentie en gebruikersdocumentatie.

Gebruikersdocumentatie BSI taxonomie versie 1.0.2

Hieronder vindt u specifieke gebruikersdocumentatie voor de Balance Sheet Items taxonomie versie 1.0.2.

Update Validatieregels BSI MIR

13KB XLSX
Download

Inzendkalender 2021

268KB PDF
Download

FAQ Aanlevering BSI MIR Rapportages

154KB XLSX
Download

Handboek Monetaire Rapportages

1,2MB PDF
Download

Aanwijzingen Rapporteren BSI MIR Versie 3

472KB PDF
Download

BSI Reporting V1.0.2 Example Instances

323KB ZIP
Download

BSI Reporting V1.0.2 Excel Templates

11,8MB ZIP
Download

BSI Reporting V1.0.2 Taxonomy

8,9MB ZIP
Download

Release Notes For The 1.0.2 Release Of The DNB BSI XBRL Taxonomy

236KB PDF
Download

Taxonomie BSI Balance Sheet Items V1.0.2 Updated Annotated Templates And Assertions

667KB XLSX
Download

Gebruikersdocumentatie BSI taxonomie versie 2.0.0

Hieronder vindt u specifieke gebruikersdocumentatie voor de Balance Sheet Items taxonomie versie 2.0.0.

Explanatory Notes Changes BSI Taxonomy Version 2.0.0

48KB DOCX
Download

DNB BSI Reporting Publication Package 2.0.0

19,8MB ZIP
Download

Changes BSI Taxonomy Version 2.0.0

1,7MB XLSX
Download