Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wanneer u geautoriseerd bent voor de webdienst Toezicht aanvragen vindt u in het DLT de volgende formulieren:

Toetsingen

 • Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning
 • Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten
 • Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar
 • Aanvraag voor een functieverandering
 • Meldingsformulier herbenoeming
 • Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Tweede Echelon
 • Prospective Appointment Notification Form for Banks that qualify as Significant Institution (alleen in het Engels beschikbaar)

VVGB's

 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar - artikel 3:96 Wft
 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar - artikel 3:95 Wft - overige
 • Application for a declaration of no-objection (DNO) in a bank (alleen in het Engels beschikbaar)
 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar – artikel 3:97 Wft
 • Kennisgevingsformulier vvgb's voor groepsmaatschappijen

Vergunningen

 • Aanvraag voor een vergunning Betaalinstelling PSD2
 • Aanvraag voor een vergunning Trustkantoor
 • Aanvraag voor een vergunning Elektronischgeldinstelling PSD2
 • Aanvraag voor een vergunning Algemeen Pensioenfonds
 • Aanvraag voor een vergunning Verzekeraar
 • Aanvraagformulier voor een Kredietunie
 • Aanvraagformulier voor een vergunning voor een premiepensioeninstelling
 • Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een wisselinstelling
 • Authorisation application form for pursuing the business of a credit institution (alleen in het Engels beschikbaar)
 • Application for approval or exemption of parent (mixed) financial holding company (alleen in het Engels beschikbaar)

Registraties

 • Registratieformulier aanbieders van cryptodiensten

Meldingen

 • Major Incident Reporting (alleen in het Engels beschikbaar)
 • Formulier uitgaande notificaties
 • Melding collectieve waardeoverdracht (CWO) art. 83 Pw vanuit een pensioenfonds
 • Melding liquidatie en collectieve waardeoverdracht (CWO) art. 84 Pw
 • Meldingsformulier uitbestedingen
 • Meldingsformulier uitbestedingen sleutelfunctiewerkzaamheden pensioenfondsen en ppi's
 • Meldingsformulier uitbestedingen vermogensbeheer pensioenfondsen en ppi's

Ontheffingen

 • Aanvraagformulier ontheffing pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
 • Aanvraagformulier voor ontheffing artikel 3:5 lid 4 Wft
 • Aanvraagformulier voor ontheffing artikel 3:7 lid 4 Wft
 • Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor verzekeraars

Overige

 • Aanvraagformulier Portefeuilleoverdracht (voor verzekeraars)
 • Kennisgeving van een vrijstelling elektronischgeldinstellingen PSD2
 • Kennisgevingsformulier vrijgestelde betaalinstelling PSD2
 • Kennisgeving uitzondering elektronischecommunicatiediensten
 • Kennisgeving uitzondering voor betaalinstrumenten beperkt netwerk
 • Verzoek beëindiging toezicht (voor pensioenfondsen)
 • Aanvraagformulier Intrekking Vergunning

 

Nog niet alle formulieren zijn beschikbaar in het DLT. Staat het formulier dat u nodig heeft niet in bovenstaand lijstje? Dan kunt u dat nog per post indienen.

Meer informatie

Lees voordat u een formulier invult de informatie onder VergunningenGovernance Uitbesteding, Verklaringen van geen bezwaar, Toetsingen en Open Boek Toezicht.

DLT Handleiding Digitaal Loket Rapportages

1,3MB PDF
Download

DLT Gebruiksvoorwaarden

15KB PDF
Download

DLT Vertrouwelijkheid en integriteit

16KB PDF
Download

DLT Checklist Softwareconfiguratie

27KB PDF
Download