Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Dienst Toezicht aanvragen

Met de dienst Toezicht aanvragen kunnen financiële instellingen aanvragen en meldingen digitaal invullen en bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. 

Beschikbare formulieren

Wanneer u geautoriseerd bent voor de dienst Toezicht aanvragen vindt u op Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen de volgende formulieren. 

Toetsingen

 • Aanvraag voor een aanvangstoetsing of toetsing in het kader van vergunning
 • Aanvraag aanvangstoetsing of toetsing in het kader van registratie aanbieders cryptodiensten
 • Aanvraag aanvangstoetsing verklaring van geen bezwaar
 • Aanvraag voor een functieverandering
 • Meldingsformulier herbenoeming
 • Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Tweede Echelon
 • Prospective Appointment Notification Form for Banks that qualify as Significant Institution (alleen in het Engels beschikbaar)

Meer informatie

Lees voordat u een formulier invult de informatie onder Toetsingen. 

VVGB's

 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar - artikel 3:96 Wft
 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar - artikel 3:95 Wft - overige
 • Application for a declaration of no-objection (DNO) in a bank (alleen in het Engels beschikbaar)
 • Aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar – artikel 3:97 Wft
 • Kennisgevingsformulier vvgb's voor groepsmaatschappijen

Meer informatie

Lees voordat u een formulier invult de informatie onder Verklaringen van geen bezwaar.

Vergunningen

 • Aanvraag voor een vergunning Betaalinstelling PSD2
 • Aanvraag voor een vergunning Trustkantoor
 • Aanvraag voor een vergunning Elektronischgeldinstelling PSD2
 • Aanvraag voor een vergunning Algemeen Pensioenfonds
 • Aanvraag voor een vergunning Verzekeraar
 • Aanvraagformulier voor een Kredietunie
 • Aanvraagformulier voor een vergunning voor een premiepensioeninstelling
 • Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een wisselinstelling
 • Authorisation application form for pursuing the business of a credit institution (alleen in het Engels beschikbaar)
 • Application for approval or exemption of parent (mixed) financial holding company (alleen in het Engels beschikbaar)

Meer informatie

Lees voordat u een formulier invult de informatie onder Vergunningen.

Registraties

 • Registratieformulier aanbieders van cryptodiensten

Meer informatie

Lees voordat u een formulier invult de informatie onder Registratieaanvraag.

Meldingen

 • Meldingsformulier voor het afwijken van het bonusplafond voor niet-CAO personeel
 • Sanctiemelding ter uitvoering van Artikel 3 Regeling Toezicht Sanctiewet 1977
 • Major Incident Reporting (alleen in het Engels beschikbaar)
 • Formulier uitgaande notificaties
 • Melding collectieve waardeoverdracht (CWO) art. 83 Pw vanuit een pensioenfonds
 • Melding liquidatie en collectieve waardeoverdracht (CWO) art. 84 Pw
 • Meldingsformulier uitbestedingen
 • Meldingsformulier uitbestedingen sleutelfunctiewerkzaamheden pensioenfondsen en ppi's
 • Meldingsformulier uitbestedingen vermogensbeheer pensioenfondsen en ppi's

Meer informatie

Lees voordat u een uitbesteding meldt de informatie onder Governance Uitbesteding.

Ontheffingen

 • Aanvraagformulier ontheffing pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
 • Aanvraagformulier voor ontheffing artikel 3:5 lid 4 Wft
 • Aanvraagformulier voor ontheffing artikel 3:7 lid 4 Wft
 • Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor verzekeraars
 • Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor beleggingsondernemingen
 • Ontheffing of instemming voor banken (LSI’s)

Overige aanvragen/ meldingen

 • Aanvraagformulier Portefeuilleoverdracht (voor verzekeraars)
 • Kennisgeving van een vrijstelling elektronischgeldinstellingen PSD2
 • Kennisgevingsformulier vrijgestelde betaalinstelling PSD2
 • Kennisgeving uitzondering elektronischecommunicatiediensten
 • Kennisgeving uitzondering voor betaalinstrumenten beperkt netwerk
 • Verzoek beëindiging toezicht (voor pensioenfondsen)
 • Aanvraagformulier Intrekking Vergunning
 • Bezwaarschriftformulier

Meer informatie

Nog niet alle formulieren zijn beschikbaar in het DLT. Staat het formulier dat u nodig heeft niet in bovenstaand lijstje? Dan kunt u dat nog per post indienen.

Storingen en onderhoud