Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Risicogebaseerde invulling naleving Sanctiewet

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 29 juni 2021

Collega's met checklist

DNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond.  

Hoewel dit een beoordeling in een specifieke casus betrof, ziet DNB, mede naar aanleiding van recente jurisprudentie, ruimte om op een meer risicogebaseerde wijze invulling te geven aan de naleving van de Sanctiewet 1977, voor zover het gaat om het vaststellen dat de opgegeven persoon ook daadwerkelijk de ontvanger of verzender is van de crypto. Relaties dienen altijd te worden gescreend. We hebben onze website hierop aangepast. Op korte termijn zullen wij de genoemde pagina veranderen van een factsheet in een Q&A, overigens met een op dit punt ongewijzigde inhoud.

Ontdek gerelateerde artikelen