Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Invaarsjabloon voor indiening invaarbesluit bij DNB definitief

Nieuwsbericht toezicht

Invaarbesluiten worden elektronisch bij DNB ingediend via het ‘Meldingsformulier invaarbesluit en implementatieplan pensioenfondsen’. Het invaarsjabloon is onderdeel van het meldingsformulier. Dit invaarsjabloon is ter consultatie aan de sector aangeboden. De consultatiereacties zijn verwerkt en het invaarsjabloon is daarmee definitief.

Gepubliceerd: 02 november 2023

Transitienieuws Toekomstbestendiger Pensioenstelsel

Vragen verduidelijkt

Over het algemeen hebben wij over het sjabloon positieve reacties vanuit de sector ontvangen. De meeste reacties uit de consultatie gaven ons als feedback dat sommige vragen in het sjabloon duidelijker konden. We hebben deze vragen met behulp van de ontvangen feedback verduidelijkt. U vindt het definitieve sjabloon, de consultatiereacties en onze reactie hierop via deze link.

Efficiënt proces

Met het invaarsjabloon beoogt DNB de fondsen een volledig beeld te geven van alle wettelijk verplichte elementen die een invaarbesluit moet bevatten. Het invaarsjabloon biedt DNB en de pensioenfondsen de gelegenheid om gezamenlijk tot een efficiënt proces te komen. Zowel de sector als DNB verliest hierdoor geen kostbare tijd aan een potentieel langdurig proces om de compleetheid van het invaardossier vast te stellen. Zonder een sjabloon neemt de kans immers toe dat DNB aanvullende informatie moet opvragen, omdat zaken ontbreken. Als fondsen dan nog moeten starten om deze zaken uit te werken, kunnen de beoogde tijdslijnen van het fonds in het geding komen. Het is een gezamenlijk belang om dit risico zo veel mogelijk te beheersen.

Een invaarmelding vergt veel inspanning voor fondsen. De regelgeving is nieuw en gedetailleerd en raakt aan vrijwel alle aspecten van de pensioenuitvoering. De noodzakelijke documentatie die bij een invaarbesluit komt kijken, is omvangrijk. DNB probeert een zo “smooth’’ mogelijk proces voor fondsen te organiseren. Het invaarsjabloon en de mogelijkheid tot partiële beoordeling zijn hier voorbeelden van.

Vragen of opmerkingen?

Fondsen kunnen met vragen over hun invaarmeldingen terecht bij hun accounttoezichthouder. Bijvoorbeeld met vragen over het invullen van het invaarsjabloon indien een fonds meerdere regelingen gaat uitvoeren.

Meer informatie over het proces vindt u via: Proces behandeling invaarmelding door DNB