Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB tekent samenwerkingsprotocol Wet bescherming klokkenluiders

Nieuwsbericht toezicht

DNB en acht andere autoriteiten en inspecties hebben op 11 april 2024 een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

Gepubliceerd: 13 mei 2024

Beeld van een klokkenluider.

Samenwerkingsprotocol

In de Wet bescherming klokkenluiders, die een jaar geleden in werking trad, zijn DNB en de andere bevoegde autoriteiten aangewezen als extern meldkanaal voor klokkenluidersmeldingen. Het samenwerkingsprotocol dat de partijen op 11 april 2024 ondertekenden, heeft als doel om het melders makkelijker te maken een eventuele misstand veilig te kunnen melden. Afgesproken is onder andere dat de autoriteiten ontvangen meldingen waarvoor zij niet bevoegd zijn, met toestemming van de melder doorzenden naar de juiste instantie. Namens DNB tekende Maarten Gelderman, divisiedirecteur Toezicht Horizontale Functies en Integriteit, het document. Het protocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

DNB Meldpunt Misstanden

Het externe meldkanaal van DNB is het DNB Meldpunt Misstanden. Bij dit meldpunt kunnen vermoedens van een misstand bij een financiële instelling worden gemeld.