Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuw rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld

Nieuwsbericht toezicht

De Nederlandsche Bank heeft "Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025" (IIB) gepubliceerd. Met deze nieuwe, jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.

Gepubliceerd: 22 april 2024

Collega’s bespreken in een bestuurskamer

Achtergrond en doel                                                      

IIB vervangt de traditionele sectorbrieven en is daarmee een volgende stap in de communicatie van DNB met de financiële sector. Het rapport is met name gebaseerd op de resultaten van de integriteitsrisico rapportage (IRAP) en de toezichtonderzoeken die in de periode juli 2022 – december 2023 zijn uitgevoerd.

Daarbij leunt IIB op de fundamenten van eerdere publicaties zoals “Van herstel naar balans”, “Toezicht in Beeld” en “Visie op Toezicht 2021-2024”. Het doel is om een geïntegreerd overzicht te bieden van onze toezichtactiviteiten en de inzichten hieruit over verschillende sectoren heen te delen. Hiermee wil DNB onder toezicht staande instellingen ondersteunen bij hun voortdurende inspanningen om integriteitsrisico’s  te beheersen en de naleving van wet- en regelgeving bevorderen.

Inhoud van de publicatie

IIB laat zien hoe DNB de dialoog met de sector aangaat over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) en de Sanctiewet (Sw). Het rapport deelt daarnaast inzichten over de ontwikkelingen en uitdagingen in de beheersing van integriteitsrisico’s. Verder wordt uiteengezet hoe DNB haar toezichtinstrumentarium inzet om naleving te bevorderen en biedt de publicatie een analyse van de belangrijkste integriteitsrisico’s. IIB bevat geen nieuw beleid.

Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025

261KB PDF
Download Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025