Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Meer inzicht in de beoordeling van invaarmeldingen door DNB

Nieuwsbericht toezicht

Het indienen van invaarmeldingen komt voor steeds meer fondsen dichterbij. DNB merkt dat dit leidt tot vragen over hoe de toezichthouder een invaarmelding beoordeelt.

Gepubliceerd: 08 juli 2024

Transitienieuws Toekomstbestendiger Pensioenstelsel

DNB streeft ernaar om zo veel mogelijk duidelijkheid te geven over de invaarbeoordeling. In aanvulling op reeds gepubliceerde factsheets, Q&A’s en het invaarsjabloon brengt DNB nu informatie naar buiten over het beoordelingsraamwerk voor invaarmeldingen. DNB heeft hier tijdens het Werken aan ons Pensioencongres van 19 juni jl. een presentatie over gegeven.

Beoordelingsraamwerk invaren

DNB heeft de wettelijke taak om het voornemen van het pensioenfonds tot invaren te toetsen op vijf aspecten: het besluitvormingsproces, financiële en andere risico's, de financiële effecten, de collectieve actuariële gelijkwaardigheid en de evenwichtige belangenafweging. DNB toetst deze vijf aspecten door na te gaan of het pensioenfonds voldoet aan de in deze context relevante eisen in wet- en regelgeving.

Voor een gerichte beoordeling van deze wettelijke eisen maakt DNB gebruik van het beoordelingsraamwerk invaren. Het raamwerk specificeert twee onderwerpen:

  • de samenhang tussen de vijf te toetsen aspecten
  • focuspunten op basis van de bij invaren meest relevante wettelijke eisen

In deze nieuwe factsheet vindt u hierover meer informatie.

DNB heeft ook de factsheet Proces behandeling invaarmelding door DNB bijgewerkt. Deze factsheet bevat nieuwe informatie over onder andere de bevindingenbrief die DNB gedurende de beoordeling kan sturen en de voorschriften die DNB bij de invaarbeschikking kan opnemen.