Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Nieuwe Q&A over onderbouwing inrichting solidariteits- of risicodelingsreserve

Tijdens het Pensioenplatform van oktober 2023 en maart 2024 kwam onder meer de onderbouwing ter sprake van de (evenwichtige) inrichting van de solidariteits- of risicodelingsreserve (hierna: reserve). De sector heeft daarbij aangegeven behoefte te hebben aan meer duidelijkheid wanneer wordt voldaan aan de wet. DNB heeft daarom een Q&A gepubliceerd over de benodigde onderbouwing van de inrichting van deze reserve.

Gepubliceerd: 14 juni 2024

Evenwichtige en beheerste transitie

In de Q&A benoemt DNB vier aspecten van de onderbouwing. Bij ieder aspect wordt gespecificeerd wat de pensioenuitvoerder onderbouwt:

  1. Onderbouw dat de inrichting van de reserve voldoet aan de normen in wet- en regelgeving.
  2. Onderbouw de keuze voor de kwantitatieve maatstaven waarmee de pensioenuitvoerder de aansluiting van de inrichting bij de doelstellingen van de reserve beoordeelt en de evenwichtige inrichting van de reserve beoordeelt.
  3. Onderbouw dat de gekozen inrichting van de reserve aansluit bij de van tevoren vastgestelde doelstellingen van de reserve.
  4. Onderbouw dat de inrichting van de reserve evenwichtig is.

Bij de onderbouwingen van aspecten 2, 3 en 4 wordt de Regeling rekenmethoden onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenfondsen toegepast.

Bij het vierde aspect gaat DNB ook in op de eis uit de regelgeving dat bij de inrichting van de reserve op voorhand wordt voorkomen dat een bepaalde generatie binnen een pensioenregeling uitsluitend baten of lasten heeft van de reserve.

Ontdek gerelateerde artikelen