Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Terugkoppeling pilot WTP-Webinar van 13 juni 2024: De onderbouwing van een evenwichtige transitie

Nieuwsbericht toezicht

Op donderdag 13 juni hield DNB een pilot voor een nieuw communicatieplatform: het WTP-Webinar. Deze eerste editie ging over ‘De onderbouwing van een evenwichtige transitie’. DNB heeft hierbij drie hoofdboodschappen gedeeld. Ook zijn een aantal vooraf ingestuurde vragen en live gestelde vragen beantwoord over evenwichtigheid.  

Gepubliceerd: 05 juli 2024

Pensioentransitie

De doelstellingen van de transitie zijn het fundament voor een evenwichtige transitie 

Een van de belangrijkste aspecten van de transitie is de evenwichtigheid. Het begint daarom met het vaststellen wat de sociale partners en het pensioenfonds willen bereiken. Denk hierbij aan de minimaal te realiseren uitkeringen, het voorkomen van lagere uitkeringen (rekening houdend met verschillende scenario’s en maatstaven met risicodimensie) of een maximale herverdeling tussen generaties. DNB benadrukt dat het aan het fonds is om deze doelstellingen goed in kaart te brengen. Deze Q&A geeft meer uitleg over het afspreken van doelstellingen.    

Het fonds is verantwoordelijk voor de afweging van wat wel en niet evenwichtig is 

Het is aan het pensioenfondsbestuur is om alle (belangen)afwegingen helder in kaart te brengen en onderbouwd te verantwoorden. Zowel nu als na de transitie kan het belangrijk zijn om aan te tonen welke motivering en analyses aan de besluitvorming ten grondslag hebben gelegen. Door bij het besluitvormingsproces alle stakeholders integraal mee te nemen, kunnen zij beter bijdragen aan breed gedragen, evenwichtig besluit. Uiteindelijk moet er een concrete, uitlegbare en consistente onderbouwing aanwezig zijn – waarom het pensioenfondsbestuur concludeert dat het resultaat als geheel evenwichtig is.  

Bij het beoordelingsproces kijkt DNB naar het gevolgde besluitvormingsproces. Denk hierbij aan een check of de fondsorganen adequaat geraadpleegd zijn, of het intern toezicht betrokken is en of zij de correcte informatie gekregen hebben.Voor meer informatie over het beoordelingsproces van DNB verwijzen we naar deze factsheet en Q&A. 

Gebruik relevante doelstellingen, maatstaven en bandbreedtes om een zo robuust mogelijk besluit te borgen 

Een robuust besluit is gebaseerd op een stevig fundament van doelstellingen, maatstaven, bandbreedtes en voorrangsregels. De wet- en regelgeving beoogt dat met het afspreken van doelstellingen, (kwantitatieve) maatstaven en voorrangsregels en het verkennen van financiële en economische omstandigheden een zo robuust mogelijk besluit wordt geborgd over een evenwichtige transitie. De berekende transitie-effecten (in zijn totaliteit) vormen de basis voor de onderbouwing van de evenwichtige belangenafweging van de transitiebesluitvorming door het pensioenfonds en de daarin genomen besluiten.  

Over dit onderdeel valt meer te lezen in de ‘Q&A Hanteren van kwantitatieve maatstaven door pensioenfondsen in de transitiebesluitvorming’ en de ‘Q&A Complete besluitvorming pensioenfondsen’. 

Vragen of opmerkingen kunt u bespreken met uw accounttoezichthouder, of mailen naar: WTPcommunicatie@dnb.nl. 

Pilot WTP-Webinar – Onderbouwing van een evenwichtige transitie

1,6MB PPTX
Download Pilot WTP-Webinar – Onderbouwing van een evenwichtige transitie