Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Economische Vooruitzichten DNB - december 2015

Ramingen

Gepubliceerd: 07 december 2015

Mensen in een winkelstraat bij mooi weer

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Wij plaatsen deze tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Samenvatting

De Nederlandse economie groeit meer op eigen kracht. De groei van het bruto binnenlands
product (bbp) komt in 2015 uit op 1,9%. Volgend jaar valt de groei tijdelijk terug naar 1,7%, om in
2017 weer aan te trekken naar 2,2%. Door een terugval in de wereldhandelsgroei, neemt de
groeibijdrage van de export de komende twee jaren af, ondanks de gedeprecieerde eurokoers.
De geringere groeibijdrage van de export wordt grotendeels gecompenseerd door een grotere
bijdrage van de binnenlandse bestedingen. Dit wordt vooral ondersteund door de verrassend
snel herstellende woningmarkt en de toenemende koopkracht van huishoudens. Bij dit
laatste speelt het voorgenomen belastingplan voor 2016 een belangrijke rol. De voorziene
belastingverlaging heeft niet alleen een gunstig effect op de consumptiegroei in 2016, maar ook
in 2017.

Gedurende de ramingsperiode ligt de bbp-groei boven de potentiële groei. De economie
draait de komende jaren echter nog niet op volledige capaciteit. Bedrijven laten hun productie
vooral groeien via een hogere output per werknemer. Dat blijkt uit de werkgelegenheidsgroei,
die langzamer herstelt dan na eerdere recessies. De werkloosheid daalt daardoor maar zeer
beperkt, van 6,9% dit jaar en volgend jaar, naar 6,7% in 2017. De inflatie blijft vooralsnog laag en
komt pas in 2017 boven 1%.

De eerder ingezette daling van het begrotingstekort stagneert, door de beoogde
lastenverlichting, de lagere aardgasproductie en het toegenomen aantal asielzoekers.
Het structurele begrotingssaldo verslechtert sterk, van -0,7% bbp in 2014 tot -2,5% in 2017.
Een verkennende analyse laat zien dat de instroom van vluchtelingen op korte termijn een zeer
klein, positief effect heeft op de economische groei, vooral door het bestedingseffect van de
hogere overheidsuitgaven.

Een alternatief scenario analyseert de gevolgen van een groeiterugval in China, die gepaard gaat
met extra onzekerheid op financiële markten. De gevolgen voor Nederland zijn aanzienlijk; door
een lagere uitvoergroei valt de bbp-groei 0,7%-punt en 0,5%-punt lager uit dan in de raming.

Economische Vooruitzichten DNB - december 2015

487KB PDF
Download Economische Vooruitzichten DNB - december 2015

Cijferreeks EOV - december 2015

40KB XLSX
Download Cijferreeks EOV - december 2015

Ontdek gerelateerde artikelen