Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Economische Vooruitzichten DNB - juni 2016

Ramingen

Gepubliceerd: 02 juni 2016

Winkelend publiek

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Wij plaatsen deze tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Samenvatting

De economie herstelt in een solide tempo. De binnenlandse bestedingen vormen de
voornaamste groeimotor. De groei van het bruto binnenlands product komt in 2016 uit op
1,5% en trekt daarna aan, naar 1,9% in 2017 en 2,0% in 2018. De geraamde groei ligt boven de
potentiële groei, zodat de output gap geleidelijk afneemt. De werkloosheidsvoet neemt af van
6,9% in 2015 naar 5,7% in 2018. De inflatie komt dit jaar op 0,2% en loopt geleidelijk op naar
1,2% in 2017 en 1,7% in 2018.

Vergeleken met de krachtige opleving in 2015 (2,0%), lijkt de geraamde groei voor dit jaar op
het eerste gezicht wat tegen te vallen. Dit komt doordat de wereldhandel dit jaar wat minder
sterk groeit dan vorig jaar. Daarnaast vielen de uitvoer en consumptie van energie vooral aan
het einde van 2015 terug, wat de groei in 2016 drukt. Dit hing samen met het aardgasplafond
en het relatief milde winterweer. Verder was de investeringsgroei in 2015 incidenteel verhoogd,
door fiscale aanpassingen bij woninginvesteringen en bedrijfsinvesteringen. De particuliere
consumptiegroei neemt gedurende de ramingsperiode flink toe in kracht. Een belangrijke
factor daarbij is de belastingverlaging. Die leidt in 2016 en vooral 2017 tot extra bestedingsgroei.
Daarnaast profiteren huishoudens van de opleving van de woningmarkt en de lagere
hypotheekrente.

De breed gedragen economische groei heeft een positieve uitwerking op de overheidsfinanciën.
Het overheidstekort neemt gestaag af, van 1,8% bbp in 2016 naar 0,7% bbp in 2018. Het structurele
tekort neemt in 2016 toe, van 0,8% bbp in 2015 naar 1,4% bbp. In 2017 en 2018 daalt het structurele
tekort langzaam. De staatsschuld neemt af, van 65,1% bbp in 2015 tot 60,8% bbp in 2018.

Een alternatief scenario analyseert de gevolgen van een krachtiger herstel van de woningmarkt.
Hogere investeringen in woningen, gepaard met extra consumptieve bestedingen en
bedrijfsinvesteringen, leiden tot een economische groei die in 2017 0,3%-punt en in
2018 0,2%-punt hoger ligt dan in de raming.

Economische Vooruitzichten DNB - juni 2016

653KB PDF
Download Economische Vooruitzichten DNB - juni 2016

Cijferreeks EOV - juni 2016

45KB XLSX
Download Cijferreeks EOV - juni 2016

Ontdek gerelateerde artikelen