Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Economische Vooruitzichten DNB - januari 2017

Ramingen

Gepubliceerd: 30 januari 2017

Gestalde fietsen voor winkel

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Wij plaatsen deze tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Samenvatting

De economie groeit dit jaar opnieuw in een krachtig tempo en houdt daarmee de opgaande
lijn van de laatste jaren vast. De binnenlandse bestedingen blijven de voornaamste groeimotor.
De groei van het bruto binnenlands product komt in 2017 uit op 2,3% en valt in 2018 wat
terug, naar een nog steeds solide 1,7%. Het consumentenvertrouwen is hoog, de opleving van
de woningmarkt houdt aan en de bedrijvensector is in veel opzichten weer terug op precrisisniveau.

De geraamde groei ligt in beide jaren boven de potentiële groei, zodat de output gap
aan het einde van de ramingsperiode vrijwel sluit. Dit jaar en in 2018 is de afname van de
werkloosheidsvoet minder sterk dan in 2016, vooral doordat meer mensen zich aanbieden op
de arbeidsmarkt. De inflatie loopt flink op, van 0,1% vorig jaar naar 1,4% in 2017 en 1,3% in 2018.
De economische groei zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de overheidsfinanciën.
Het begrotingstekort van 0,2% bbp in 2016 slaat om in een begrotingsoverschot van 0,2% bbp
in 2018.

Een alternatief scenario laat zien wat de gevolgen voor de Nederlandse economie kunnen
zijn van een ruimer dan voorzien begrotingsbeleid in de Verenigde Staten. Extra publieke
investeringen en verlaging van de winstbelasting in de VS kunnen de economische groei in 2018
en 2019 met gemiddeld 0,2 procentpunt verhogen.

Economische Vooruitzichten DNB - januari 2017

636KB PDF
Download Economische Vooruitzichten DNB - januari 2017

Cijferreeks EOV - januari 2017

50KB XLSX
Download Cijferreeks EOV - januari 2017

Ontdek gerelateerde artikelen