Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Economische Vooruitzichten DNB - juni 2017

Ramingen

Gepubliceerd: 12 juni 2017

Gestalde fietsen voor winkel

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Wij plaatsen deze tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Samenvatting

De economische groei komt in 2017 voor het vijfde opeenvolgende jaar hoger uit dan
in het voorafgaande jaar. Naar verwachting bereikt de groei dit jaar een piek van 2,5%,
door de aantrekkende wereldhandel en het herstel van de bedrijfsinvesteringen. Ook de
komende twee jaar laten naar verwachting een robuuste groei zien, van respectievelijk
2,1% en 1,9%. De economische groei is breed gedragen en wordt ondersteund door
alle bestedingscategorieën, waarbij vooral in 2018 en 2019 de nadruk ligt op de
binnenlandse bestedingen.

De consumptie van huishoudens groeit in de ramingsperiode met 1,5 tot 2% per jaar,
onder invloed van een voortgaande inkomensverbetering. De beloning van werknemers
en zelfstandigen levert daaraan de grootste bijdrage, gevolgd door de snel groeiende
werkgelegenheid. De investeringen van bedrijven groeien stevig, gedreven door de gunstige
financiële omstandigheden en de snel toegenomen bezettingsgraad. De woningmarkt blijft in
de lift, met prijsstijgingen die geleidelijk wat in tempo afnemen. Ook de woninginvesteringen
keren terug naar een normaler groeitempo, na de uitzonderlijk forse groei in de afgelopen jaren.

De groei van de contractlonen is gematigd, met 1,8% dit jaar en langzaam oplopend naar 2,2%
in 2019. De beperkte loongroei hangt samen met de ruime arbeidsmarkt. De werkloosheid
neemt weliswaar af van 6,0% in 2016 naar 4,4% in 2019, maar er is voorlopig nog een aanzienlijk
onbenut arbeidspotentieel, onder andere bestaande uit part-timers die meer uren willen
werken. Door de aantrekkende productiviteitsgroei nemen de arbeidskosten per eenheid
product slechts beperkt toe, wat de prijsdruk vermindert. De inflatie stijgt naar 1,1% in 2017 en
2018, gevolgd door 1,4% in 2019.

Een alternatief scenario toont de potentiële gevolgen voor de Nederlandse economie
van toenemend protectionisme, beginnend met hogere Amerikaanse importtarieven en
exportsubsidies. Zonder tegenmaatregelen in andere landen blijft de schade hiervan voor de
Nederlandse economie redelijk beperkt. Met tegenmaatregelen zijn de mondiale economische
gevolgen veel negatiever, ook voor de Amerikaanse economie. De economische groei in
Nederland valt hierdoor in 2018 0,5%-punt en in 2019 0,2%-punt lager uit dan in de raming.

Economische Vooruitzichten DNB - juni 2017

431KB PDF
Download Economische Vooruitzichten DNB - juni 2017

Cijferreeks EOV – juni 2017

49KB XLSX
Download Cijferreeks EOV – juni 2017

Ontdek gerelateerde artikelen