Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Economische Vooruitzichten DNB - december 2018

Ramingen

Gepubliceerd: 17 december 2018

Rustige winkelstraat

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Wij plaatsen deze tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Samenvatting

De hoogconjunctuur van de Nederlandse economie houdt aan, bij een afnemende groei van het
bbp. Na een bbp-groei van 3,0% in 2017, wordt voor 2018 een groei geraamd van 2,5%, gevolgd
door 1,7% in 2019 en 2020. Gedurende de ramingsperiode draait de Nederlandse economie op
volle toeren: het feitelijke productieniveau ligt boven het potentiële niveau. De bestedingen van
overheid en consumenten leveren de grootste bijdrage aan de economische groei. Huishoudens
profiteren van de aantrekkende loongroei, die in 2019 en 2020 een impuls geeft aan de reëel
beschikbare inkomens. De groeibijdragen van de uitvoer en van de investeringen (inclusief
woningen) worden in de loop van de ramingsjaren van minder groot belang.

De werkgelegenheid groeit in 2018 nog krachtig, waarna de werkloosheid in 2019 op een zeer
laag niveau afvlakt (3,6% van de beroepsbevolking). Sinds eind 2017 neemt de werkgelegenheid
meer toe onder werknemers met vaste contracten dan met flexibele contracten, waardoor
het aandeel ‘vast’ in het totale werknemersbestand voor het eerst in tien jaar weer licht groeit.
Voor een deel hangt dit samen met de zeer krappe arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van
2018 werd de productie van ruim een kwart van de ondernemers belemmerd door een tekort
aan arbeidskrachten.

De inflatie (HICP) komt in 2018 naar verwachting uit op 1,6% en loopt dan scherp op naar
2,7% in 2019, door de verhogingen van de energiebelastingen en het lage btw-tarief (van
6% naar 9%). Voor 2020 wordt een inflatie van 1,8% geraamd. Gecorrigeerd voor voeding en
energie komt de inflatie in 2020, als het directe effect van de btw-verhoging is uitgewerkt,
uit op 2,0%. De loonsom per werknemer (bruto, bedrijven) trekt in 2018 aan met een groei
van 2,3%. In de jaren daarna wordt deze loonstijging geraamd op 3,0% respectievelijk 3,8%,
uitgaande van de gebruikelijke dynamiek tussen lonen en prijzen.

Een neerwaartse correctie op de internationale financiële markten kan de economische
vooruitzichten doen verslechteren, via een lager groeitempo van opkomende markteconomieën, waaronder China. In dit alternatieve scenario, met oplopende risicoaversie, afnemende mondiale groei en minder vertrouwen, wordt ook de Nederlandse economie geraakt, met een gemiddeld 0,4 procentpunt lagere bbp-groei per jaar in 2019-2020.

Economische Vooruitzichten DNB - december 2018

1,1MB PDF
Download Economische Vooruitzichten DNB - december 2018

Cijferreeks EOV – December 2018

111KB XLSX
Download Cijferreeks EOV – December 2018

Ontdek gerelateerde artikelen