Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Economische Vooruitzichten DNB - juni 2019

Ramingen

Gepubliceerd: 11 juni 2019

Winkelstraat Amsterdam

In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Wij plaatsen deze tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Samenvatting

Het groeitempo van de Nederlandse economie neemt af. Na achtereenvolgens 3,0% en
2,6% in 2017 en 2018, daalt de bbp-groei in 2019 naar 1,6%. In 2020 en 2021 komt de groei op
1,5% en 1,4%, dicht bij de potentiële groei. In de gehele ramingsperiode blijft de economische
bedrijvigheid hoog: de output gap is positief (circa 1,8%) en de arbeidsmarkt is zeer krap.
De werkloosheid ligt in elk van de jaren 2019-2021 op 3,3% van de beroepsbevolking en blijft
daarmee historisch laag.

De lagere groei hangt vooral samen met ontwikkelingen in de internationale economie,
waardoor de afzet van Nederlandse uitvoer minder sterk toeneemt. Daarnaast is het
consumentenvertrouwen in de loop van 2018 teruggevallen van een zeer hoog niveau
naar waarden die rond het langetermijngemiddelde liggen. Verder heeft de afkoelende
woningmarkt een dempende werking op de groei en schakelen bedrijven in 2020 en 2021 hun
investeringsgroei flink terug. De overheid voert daarentegen haar bestedingen flink op, met
name in de vorm van investeringen. Daarmee steunt de economische groei in de komende
jaren in hoge mate op de bestedingen van de overheid en van de huishoudens. Huishoudens
blijven profiteren van de krappe arbeidsmarkt. De afgelopen jaren steeg hun inkomen vooral
door de snelle groei van het aantal banen.

De komende jaren neemt de loonstijging toe, onder druk van de lage werkloosheid en de
hogere inflatie. De loonsom per werknemer (bedrijven) groeit in 2019 met 2,8% en neemt in de
jaren daarna toe met 3,7% respectievelijk 3,8%. De inflatie (HICP) komt in 2019 op 2,5%. In dat
jaar worden de prijzen sterk beïnvloed door de verhogingen van de btw en de energiebelasting.
In 2020 wordt een lagere inflatie geraamd (1,6%), die in 2021 weer oploopt naar 2,1%, vooral
door de toenemende loonkosten.

Een alternatief scenario analyseert de gevolgen van een snellere afkoeling van de woningmarkt.
De combinatie van minder vertrouwen en lagere groei van woninginvesteringen, consumptieve
bestedingen en bedrijfsinvesteringen, leidt in 2020 en 2021 tot een 0,3 procentpunt lagere
bbp-groei. In dit scenario blijft de economische groei redelijk op peil, maar komt de
huizenprijsstijging na twee jaar vrijwel tot stilstand.

Economische Vooruitzichten DNB - juni 2019

1,1MB PDF
Download Economische Vooruitzichten DNB - juni 2019

Cijferreeks EOV – juni 2019

141KB XLSX
Download Cijferreeks EOV – juni 2019

Ontdek gerelateerde artikelen