Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Regeling beheerst beloningsbeleid

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 19 oktober 2020

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

In de concept Regeling beheerst beloningsbeleid 2017 (Rbb 2017) heeft DNB nadere regels gesteld op het gebied van beloningsbeleid. Naar aanleiding van de implementatie van de Vijfde Europese kapitaaleisen richtlijn (CRD V) wordt de Rbb gewijzigd. Afgelopen tijd heeft DNB de wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de Regeling. Nu worden belangstellenden uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Wat wordt geconsulteerd?

U vindt op deze consultatiepagina twee documenten. Dit zijn:

◾Het concept besluit 2020 tot wijziging van de Regeling beheerst beloningsbeleid 2017
◾De concept aangepaste tekst van de Regeling, inclusief toelichting. In dit document is voor de duidelijkheid de toegevoegde en verwijderde tekst met de ‘wijzigingen bijhouden’ optie gemarkeerd.

Reageren op de consultatie

Voor het indienen van reacties en het stellen van vragen omtrent deze consultatie kunt u mailen met DNB via consultatie@dnb.nl, onder vermelding van uw naam, het paginanummer waar de reactie betrekking op heeft en desgewenst de organisatie waar u voor werkt.

De reacties op de toezichthouderregeling worden geanonimiseerd (deels) openbaar gemaakt. Dit omdat (delen uit) reacties worden verwerkt in een feedback statement na afloop van de consultatie.

De consultatie loopt tot en met 6 november