Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Q&A aanvullend toetsingsvermogen elektronischgeld- en betaalinstellingen

Consultatie Toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) consulteert de Q&A aanvullend toetsingsvermogen elektronischgeld- en betaalinstellingen.

Gepubliceerd: 31 oktober 2023

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB kan op basis van art. 60a Besluit prudentiële regels (Bpr) een additionele kapitaaleis opleggen, indien uit risico-evaluatie hiervoor een aanleiding volgt. DNB heeft een Q&A opgesteld waarin wordt uiteengezet wanneer naar oordeel van DNB sprake is van een aanleiding tot het opleggen van een additionele kapitaaleis.

Reageren?

U kunt reageren tot en met 12 december 2023. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Q&A aanvullend toetsingsvermogen’. Als u ons in uw mail toestemming geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie. Intrekking van uw toestemming kunt u aan consultatie@dnb.nl mailen. Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder AVG vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie Q&A

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties. Ook publiceert DNB in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB, waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Indien indieners expliciet toestemming hebben verleend, zal DNB de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.