Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB consulteert de Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars

Consultatie Toezicht

Deze Good Practice heeft als doel om de onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) staande verzekeraars handvatten te geven die helpen het inflatierisico te beheersen.

Gepubliceerd: 24 juli 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Het inflatierisico voor verzekeraars is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als gevolg van de impact van inflatie op de (markt)waardering van activa en verplichtingen. Sinds 2021 is de inflatie (flink) gestegen.

Omdat inflatie de winstgevendheid en solvabiliteit van verzekeraars mogelijk negatief beïnvloedt, heeft DNB in 2022 bij een aantal verzekeraars onderzocht wat de gevolgen van hogere inflatie op de solvabiliteit van verzekeraars is en hoe het inflatierisico wordt beheerst.

DNB heeft de observaties uit dit onderzoek opgenomen in de geconsulteerde Good Practice.

Deze Good Practice maakt onderscheid tussen vier verschillende aandachtsgebieden waarvoor Good Practices zijn opgenomen:

  • Risico-identificatie
  • Beleid, Risicotolerantie en -limieten
  • Inflatie-assumpties
  • Bedrijfsvoering

Download

Reageren?

U kunt reageren tot en met 15 september 2023. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van Good practice beheersing inflatierisico verzekeraars. Als u ons in uw mail toestemming geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie. Intrekking van uw toestemming kunt u ook aan consultatie@dnb.nl mailen en doet niet af aan de rechtmatigheid van de publicatie van uw naam en/of functie tot aan die intrekking.

Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder AVG vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties. Ook publiceert DNB in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB, waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Indien indieners expliciet toestemming hebben verleend, zal DNB de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.

Ontdek gerelateerde artikelen