Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatiepagina Voorgenomen wijzigingen verslagstaten pensioenfondsen

Consultatie Toezicht

DNB consulteert wijzigingen in de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015. In de concept toezichthouderregeling staan aanpassingen in de aan DNB te verstrekken modellen voor pensioenfondsen.

Gepubliceerd: 16 januari 2024

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Consultatie wijzigen verslagstaten pensioenfondsen

In het kader van de Wet toekomst pensioenen is DNB voornemens wijzigingen door te voeren in de rapportageset voor pensioenfondsen.

De wijzigingen in de rapportagevereisten die nu voorliggen ter consultatie betreffen de jaarverslagstaten. Wijzigingen in de kwartaalstaten zijn in een eerder stadium geconsulteerd en definitief gemaakt. De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop deze in de Staatscourant is gepubliceerd.

Op deze pagina vindt u drie documenten die u kunt downloaden:

  • Het concept besluit tot wijziging van de Regeling verslagstaten
  • De bijlage bij het gewijzigde Besluit waarin alle jaarverslagstaten zijn opgenomen die -naar verwachting- vanaf boekjaar 2024 zullen gelden
  • Een nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit waarin de wijzigingen in de verslagstaten worden verduidelijkt

Reageren?

U kunt reageren tot en met vrijdag 1 maart 2024. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Staten pensioenfondsen’. Als u in uw mail met consultatiereactie hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft, zal DNB uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder uw toestemming publiceert DNB alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie zonder vermelding van uw naam en/of functie.
Intrekking van uw toestemming kunt u ook aan consultatie@dnb.nl mailen en doet niet af aan de rechtmatigheid van de publicatie van uw naam en/of functie tot aan die intrekking.

Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder AVG vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde wijziging van de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties.

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen