Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duurzame beleggingen

Via duurzame-beleggingsindicatoren brengt DNB de uitgifte en het bezit in kaart van schuldbewijzen die zijn uitgegeven om duurzame projecten te financieren. Dit kan bijdragen aan de overgang naar een duurzamere economie. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de hoeveelheid groene obligaties die door een onafhankelijke partij beoordeeld zijn.

Dit dashboard toont de volgende duurzame indicatoren:

  • Groene obligaties: bij deze obligaties wordt kapitaal aangetrokken dat uitsluitend voor ‘groene’ doeleinden gebruikt mag worden. Met dit kapitaal wordt bijvoorbeeld de energietransitie of waterbeheer gefinancierd.

  • Sociale obligaties: bij deze obligaties worden de baten gebruikt voor nieuwe of bestaande projecten met een positief sociaal resultaat, bijvoorbeeld betaalbare huisvesting.

  • Duurzame obligaties: bij deze obligaties wordt het aangetrokken kapitaal ingezet voor projecten met zowel de positieve sociale component van sociale obligaties, als de positieve impact op klimaat en/of milieu meegenomen van een groene obligatie.

  • Sustainability-linked: bij deze obligaties wordt naast de financiering van duurzame projecten, ook de verduurzamingsprestaties van het uitgevende bedrijf zelf gekoppeld via financiële prikkels. Zo kunnen er bijvoorbeeld rentekortingen in werking treden als het uitgevende bedrijf vooraf gestelde duurzaamheidsdoelen behaalt. Daarnaast kan er ook sprake zijn van renteverhogingen als duurzaamheidsdoelstellingen niet zijn behaald.

Wanneer is een belegging duurzaam?

De uitgevende instelling kan een belegging zelf bestempelen als duurzaam. Dit kunnen zij doen op grond van eigen richtlijnen die aansluiten bij verschillende internationale standaarden, bijvoorbeeld het Climate Bond Initiative en de ICMA Green Bonds Principles. Over de vraag wanneer er echt sprake is van een duurzame obligatie bestaan nog geen eenduidige internationale normen.

Informatie over houderschap toont wat voor type sectoren deze obligaties in bezit hebben. Bij de uitgiftes (uitstaande waarde) worden de sectoren weergegeven die dit groene kapitaal hebben aangetrokken.

Vergelijking met onafhankelijke beoordeling

Naast de indicatoren die door het bedrijf zelf gelabeld zijn, zijn er ook onafhankelijke partijen die kunnen bevestigen dat een obligatie groen is. Hierbij toetst de onafhankelijke partij op basis van de groene standaard die de uitgevende partij heeft gebruikt. Deze onafhankelijke beoordeling biedt meer zekerheid dat een obligatie daadwerkelijk groen is en verkleint de kans dat een uitgevende partij de obligatie onterecht als groen labelt (‘’greenwashing’’).

Onderwerpen duurzaamheid