Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duurzaamheid financiële sector

Duurzaamheid Financiele Sector

Statistieken bieden inzicht in de blootstelling van de financiële sector aan de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd verschaffen ze informatie over de financiering van de transitie naar een duurzamere economie. 

Dit dashboard toont statistieken over het bezit en de uitgifte van groene obligaties. Daarnaast toont het dashboard twee soorten risico's waaraan financiële instellingen via hun beleggingen in niet-financiële bedrijven zijn blootgesteld: fysieke risico's (zoals waterschaarste en kustoverstromingen) en transitierisico's als gevolg van investeringen in bedrijven met een relatief hoge CO₂-voetafdruk. 

De nieuwe duurzaamheidsindicatoren uit dit dashboard zijn begin 2023 samen met de Europese Centrale Bank (ECB) en andere centrale banken in het eurogebied ontwikkeld en gepubliceerd. De datasets zijn in een voor statistici heel kort tijdsbestek ontwikkeld, waardoor de kwaliteit nog niet vergelijkbaar is met reguliere statistieken die DNB en de ECB publiceren. Om dit duidelijk te maken zijn de indicatoren bestempeld met het kwaliteitslabel ‘experimenteel’ of ‘analytisch’. Er wordt hard gewerkt om de kwaliteit de komende jaren te verhogen tot het niveau van reguliere statistieken.

Onderwerpen duurzaamheid