Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) hecht groot belang aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie en diensten op haar website www.dnb.nl. Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website is de standaard WCAG 2.1 AA als norm gehanteerd. Bij de livegang van deze website op 1 december is de website getest. Op enkele uitzonderingen na voldoet de website van DNB aan deze standaard. 

Bestanden en downloads

Bij plaatsing van (multimedia-)bestanden maakt DNB gebruik van zogeheten open bestandsformaten. Documenten worden in in principe in pdf-formaat aangeboden. Bestanden waarbij verdere bewerking mogelijk moet blijven of die een bepaalde basisfunctionaliteit bieden die bij omzetting naar andere formaten verloren gaat worden in het oorspronkelijke bestandsformaat aangeboden. Hierbij wordt dus afgeweken van het gebruik van open standaarden. Denk bijvoorbeeld aan de grafiekfunctie in Microsoft Excel.

Oude content en documenten passen we niet met terugwerkende kracht aan. Gezien de omvang van deze website kost dit namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dat alle informatie altijd wordt gepubliceerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen. Eind 2020 zal DNB een geheel vernieuwde website lanceren. Deze wordt ontwikkeld volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen. Oude documenten komen hiermee te vervallen of zullen worden omgezet naar een toegankelijke versie.

Andere websites van De Nederlandsche Bank

De website www.werkenbijdnb.nl voldoet aan de richtlijn  WCAG 2.1 AA. Zie voor meer informatie de toegankelijkheidsverklaring

Ondersteuning

Indien u ondersteuning bij het gebruik van deze website nodig heeft of een probleem wilt melden, kunt u contact opnemen met DNB via info@dnb.nl of telefonisch op 0800 020 1068 (gratis) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.