Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toegankelijkheid

De Nederlandsche Bank (DNB) hecht groot belang aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie en diensten op de website www.dnb.nl. Bij het beheer en de doorontwikkeling van onze website is de standaard WCAG 2.1 AA als norm gehanteerd. Bij de livegang van deze website op 2 februari is de website getest. Op enkele uitzonderingen na voldoet de website van DNB aan deze standaard.

Bestanden en downloads

Bij plaatsing van (multimedia-)bestanden maakt DNB gebruik van zogeheten open bestandsformaten. Documenten worden in principe in pdf-formaat aangeboden. Bepaalde bestanden bieden we in het oorspronkelijke bestandsformaat aan. Dat zijn de bestanden waarbij verdere bewerking mogelijk moet blijven of die een bepaalde basisfunctionaliteit bieden die bij omzetting naar andere formaten verloren gaat. In deze gevallen wordt dus afgeweken van het gebruik van open standaarden. Denk bijvoorbeeld aan de grafiekfunctie in Microsoft Excel.

Toegankelijkheidsrichtlijnen

Begin 2021 heeft DNB een vernieuwde website gelanceerd. Deze is ontwikkeld volgens de toen geldende toegankelijkheidsrichtlijnen. Daarbij zijn oude documenten komen te vervallen of omgezet naar een toegankelijke versie. Ons uitgangspunt is dat we alle informatie altijd publiceren conform de op dat moment geldende richtlijnen. We passen gepubliceerde content en documenten niet met terugwerkende kracht aan. Gezien de omvang van deze website kost dit namelijk onevenredig veel tijd en geld.

Andere websites van De Nederlandsche Bank

De website www.werkenbijdnb.nl voldoet aan de richtlijn  WCAG 2.1 AA. Zie voor meer informatie de toegankelijkheidsverklaring

Ondersteuning

Indien u ondersteuning bij het gebruik van deze website nodig heeft of een probleem wilt melden, kunt u contact opnemen met DNB via info@dnb.nl of telefonisch op 0800 020 1068 (gratis) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.