Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Innovation Hub en Maatwerk voor innovatie

De InnovationHub is een gezamenlijk loket van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook voor vragen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kunt u terecht bij de InnovationHub. Hier kunt u terecht met al uw vragen over toezicht en bijbehorende regelgeving rond innovatieve financiële producten en diensten.

Waarvoor kan ik bij de InnovationHub terecht?

De InnovationHub is een loket van de AFM, DNB en de ACM voor vragen over de toepassing van wet- en regelgeving voor ondernemingen die innovatieve financiële producten, diensten of bedrijfsmodellen ontwikkelen. We kijken hierbij vooral naar onnodig belemmerende regels voor innovaties in de financiële sector.

Wie is de doelgroep van de InnovationHub?

De InnovationHub is bedoeld voor nieuwe én bestaande marktpartijen. Of zij onder toezicht staan of niet maakt geen verschil. De InnovationHub staat open voor alle partijen met vragen over wet- en regelgeving en beleid voor innovatieve diensten of producten. Ook wanneer die nog in ontwikkeling zijn. Het is wel belangrijk dat de innovatie echt vernieuwend is ten opzichte van producten en diensten die al op de markt zijn. En ze moeten de klant of de maatschappij als geheel toegevoegde waarde bieden.

Wat kan de InnovationHub voor bestaande ondernemingen betekenen?

Ook als bestaande onderneming kunt u met toezichtvragen over uw innovatieve financiële producten en diensten terecht bij de InnovationHub. Bijvoorbeeld als u bij de ontwikkeling van een innovatief concept nog niet goed kunt inschatten hoe de toezichthouder de toezichtregels hierop zal toepassen. Door al in een vroege fase van het concept contact op te nemen met de InnovationHub, kunt u op tijd meer duidelijkheid krijgen.

Wat is jullie definitie van innovatie?

Met ‘innovatie’ bedoelen we een nieuwe financiële dienst of markt of een nieuw product. Of een vernieuwing van bestaande financiële diensten, markten of producten. Gebeurt zo’n innovatie met technologie dan noemen we het ‘fintech’.

Welke ondersteuning biedt de InnovationHub?

  • Uitleg van specifieke toezichtregels en beleid
  • Informatie over mogelijke toezichtvraagstukken die kunnen ontstaan bij de ontwikkeling van een innovatief financieel concept
  • Informatie over maatwerk in het toezicht voor innovatieve financiële producten en diensten
  • Informatie over mededingingsregels

Welke informatie heeft de InnovationHub van mij nodig?

In algemene zin geldt: hoe concreter uw verzoek en de informatie die u meestuurt, hoe beter wij u kunnen ondersteunen. Geef bijvoorbeeld aan hoe uw concept werkt, wat het innovatieve element is, welke regelgeving er volgens u van toepassing is, en wat volgens u de mogelijke knelpunten zijn.

Geeft de InnovationHub advies?

Nee, de InnovationHub geeft praktische antwoorden op vragen over toezicht en regelgeving. Bent u op zoek naar een gedetailleerd advies of een formeel standpunt? Dan verwijzen wij u graag door naar de juiste toezichthouder.

Kan ik rechten ontlenen aan de antwoorden van de InnovationHub?

Nee, de InnovationHub is er om marktpartijen snel te helpen en antwoorden te geven op vragen. De communicatie is daarom informeel. Voor formele standpunten kunnen marktpartijen terecht bij de toezichthouders via de formele kanalen.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de InnovationHub?

Nee, de InnovationHub is gratis. De InnovationHub is een aanvulling op het Ondernemersloket van de AFM en de Publieksvoorlichting van DNB, gericht op financiele innovaties.

Wat zijn de doorlooptijden?

Wij reageren gemiddeld binnen twee werkdagen op uw vraag. Bij eenvoudige vragen nemen we telefonisch of via e-mail contact met u op. Bij meer ingewikkelde vragen nodigen we u uit voor een gesprek bij DNB, de AFM of de ACM.

Welke toezichthouders werken samen in de InnovationHub?

De InnovationHub is een gezamenlijk initiatief van DNB, de AFM en de ACM. Experts vanuit deze organisaties werken samen om ondernemingen te informeren over toezicht en de bijbehorende regelgeving rond innovatieve financiële diensten en producten.

Werken DNB, de AFM en de ACM ook samen met de Autoriteit Persoonsgegevens?

We willen graag onze samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) versterken in de InnovationHub. We zien dat veel innovaties in de financiële sector bijvoorbeeld vragen oproepen over het gebruik van klantgegevens. Of dat de innovaties breder gaan dan alleen de financiële markten. En we zien dat een aantal innovaties tot nieuwe vragen leidt over bijvoorbeeld marktmacht. Onderlinge afstemming en overleg tussen de verschillende toezichthouders worden dus steeds belangrijker. Tegelijkertijd gelden (momenteel) wettelijke beperkingen voor het delen van informatie met de AP. 

Werken de AFM en DNB in internationaal verband samen?

Ja, de AFM en DNB vinden een gelijke behandeling van marktpartijen belangrijk. Daarom brengen wij vraagstukken over de omgang met innovatieve diensten en producten ook onder de aandacht bij onze collega-toezichthouders in Europa en daarbuiten. 

Aan welke toezichthouder moet ik mijn vraag stellen?

In het aanvraagformulier kunt u aangeven of uw vraag bedoeld is voor DNB, de AFM of de ACM. Als u twijfelt bij welke toezichthouder u moet zijn, kunt u dit aangeven in het veld waarin u uw vraag beschrijft. Op basis van de informatie die u geeft in het aanvraagformulier, bepalen wij onderling welke toezichthouder uw vraag het beste kan beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u uw vraag zo concreet mogelijk opschrijft, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Maakt de InnovationHub vragen en antwoorden bekend?

Nee, wij delen geen informatie van en over een specifieke vragende partij. Maar als ons antwoord een belangrijke verduidelijking, aanvulling of aanpassing kan zijn van ons beleid, maken wij dat voor iedereen bekend.

Wat is de rol van de InnovationHub binnen het toezicht?

De InnovationHub wil de communicatie tussen toezichthouder en marktpartijen verbeteren. Daarom zorgen de medewerkers van de InnovationHub en de uitvoerend toezichthouders voor een goede informatie-uitwisseling met elkaar.

Staan bedrijven die cryptodiensten aanbieden onder toezicht in Nederland?

Ja, cryptodienstverleners staan onder integriteitstoezicht van DNB en moeten zich registreren als ze hun diensten willen (blijven) aanbieden. Zie de pagina ‘Integriteitstoezicht op aanbieders van cryptodiensten’ voor meer informatie.