Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

05 november 2019 Toezicht

Toezicht

Een pensioenfondsbestuur dat tot liquidatie van het pensioenfonds over wil gaan, moet het liquidatieproces zorgvuldig en adequaat uitvoeren.

Het voornemen om een pensioenfonds te liquideren en de bestaande pensioenaanspraken en –rechten over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder is een ingrijpend besluit en een ingewikkeld proces. Dat voornemen of besluit tot liquidatie van een pensioenfonds heeft ook impact op de uitvoering door een pensioenfonds. DNB verzoekt u daarom vroegtijdig te melden dat een pensioenfonds voornemens is te liquideren. DNB verwacht dat een pensioenfonds voor het gehele liquidatieproces een plan van aanpak opstelt.

Uiteindelijk zal een pensioenfonds de collectieve waardeoverdracht (CWO) bij DNB moeten melden. DNB heeft de bevoegdheid om de CWO te verbieden. Een melding van een voorgenomen liquidatie en/of een collectieve waardeoverdracht dient u in te dienen via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Meer informatie over de melding van een (voorgenomen) liquidatie of CWO vindt u op de speciale CWO pagina van DLT. Daar vindt u ook een toelichting op het meldingsformulier.

Als u nog verdere vragen heeft dan bespreken wij die graag met u. Neem daarvoor telefonisch contact op met uw toezichthouder. U kunt uw vragen ook stellen via cwo@dnb.nl

DNB heeft een brochure gemaakt waarin informatie is opgenomen over het liquidatieproces. De brochure vindt u hier.