Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

20 mei 2019 Toezicht

Toezicht

De Good Practice zet relevante wet- en regelgeving voor verzekeraars betreffende uitbesteding op een rij en bevat een aantal voorbeelden, good practices, over hoe een verzekeraar invulling kan geven aan die regelgeving. De Good practice is één van de uitkomsten van het inventariserend onderzoek naar uitbesteding en de beheersing van risico’s bij uitbesteding, dat DNB in 2017 heeft uitgevoerd.

In de sectorbrief leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek.

Mei 2019: versie 2.0 Good Practice uitbesteding verzekeraars: nu ook in Engels beschikbaar!

Een verbeterde versie van de Good Practice uitbesteding is vanaf vandaag online te downloaden. Ontvangen feedback vanuit de sector is verwerkt en enkele nieuwe good practices zijn opgenomen. Op verzoek is nu ook een Engelse versie beschikbaar!

Verwerking consultatiereacties:

Tot 30 juni 2018 heeft DNB een concept versie van deze Good Practice geconsulteerd. De commentaren van de stakeholders zijn in deze definitieve versie verwerkt. Er zijn aanvullingen en verbeteringen gedaan op de volgende onderwerpen:

  • DNB heeft het onderscheid tussen wet- en regelgeving en good practices verduidelijkt. Feit blijft dat bij de formulering van een voorbeeld van een good practice niet altijd te voorkomen is dat een deel wet- en regelgeving wordt herhaald.

  • In het voorbeeld van de materialiteitsassessment heeft DNB aanvullende beoordelingscriteria beschreven die verzekeraars gebruiken bij het uitvoeren van de materialiteitsassesment. Met de materialiteitsassesment beoordeelt de verzekeraar of de uitbesteding belangrijk of kritiek is aan de hand van criteria uit wet- en regelgeving.

  • DNB heeft verduidelijkt dat de Good Practice betrekking heeft op belangrijke en kritieke uitbestedingen. Er zijn geen good practices opgenomen specifiek gericht op de uitbesteding van kritieke functies en volmachten.

  • DNB heeft verduidelijkt dat niet alle voorbeelden toepasbaar zijn bij alle verzekeraars. Een verzekeraar maakt zelf een afweging welke maatregel past bij het specifieke risico en de omvang van de verzekeraar. Een verzekeraar kan een proportionaliteitstoets onderdeel laten uitmaken van de risicoanalyse.

  • Voorbeelden van good practices bij onderuitbesteding heeft DNB verduidelijkt.

Naast aanpassingen op bovenstaande onderwerpen, zijn suggesties verwerkt gericht op verduidelijken of toevoegen van een voorbeeld.