Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

28 februari 2017 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Mag een verzekeraar een single SFCR opstellen voor zowel de groep als de bijbehorende verzekeringsentiteiten?

Antwoord:

Ja, verzekeraars hebben de mogelijkheid om, na goedkeuring van de toezichthouder, één enkel rapport over de solvabiliteit en financiële toestand (‘single SFCR’) op te stellen (op basis van artikel 3:288i, vierde lid, van de Wft). Dit rapport bevat in dat geval:

  • de informatie op het niveau van de groep die openbaar wordt gemaakt;
  • de informatie over de dochterondernemingen binnen de groep die individueel te herleiden is en openbaar wordt gemaakt (overeenkomstig artikel 3:73c, eerste en tweede lid, van de Wft).

Voor het aanvragen van toestemming voor het gebruik van een single SFCR kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier ‘single SFCR’.

Wie kan een single SFCR aanvragen?
In beginsel staat het elke verzekeraar (groep) vrij om een aanvraag voor het gebruik van een single SFCR in te dienen. De mogelijkheid van één enkel rapport geldt zowel voor nationale als internationale verzekeringsgroepen.

Aanvraagformulier
Voor deze aanvraag verzoeken wij u bij de indiening gebruik te maken van het aanvraagformulier ‘single SFCR’. Hierop is aangegeven welke documentatie voor de beoordeling vereist is. Daarnaast verzoeken wij u voor de wijze van indiening gebruik te maken van E-line.

Wijze van aanleveren
De benodigde informatie kan elektronisch via het door DNB opengestelde aanvraagformulier worden aangeleverd. Voordat u een aanvraag indient, neemt u contact op met uw toezichthouder.

In te dienen stukken
Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid, verzoeken wij u ons een ‘prototype’ van het single SFCR toe te sturen, waaruit blijkt:

  • welke verzekeringsentiteiten in de voorgestelde opzet zijn betrokken (scope);
  • de wijze waarop deze worden verwerkt en zichtbaar zijn in het voorgestelde rapport;
  • op welke wijze de beleidsbepalers van de verzekeringsentiteiten in de rapportage betrokken zijn bij het opstellen van de single SFCR.

Beoordeling
De beoordeling start met een beoordeling van de volledigheid. Zodra het pakket volledig wordt geacht, begint de inhoudelijke beoordeling. Bij een aanvraag voor een single SFCR voor internationale verzekeringsgroepen worden ook toezichthouders uit andere landen betrokken.

Besluit
Het besluit over de toepassing van een single SFCR moet door de toezichthouder genomen worden, eventueel in gezamenlijk overleg met het College van Toezichthouders. Hiervoor staat een termijn van 6 weken.

sector

  • Verzekeraars